Terassen op het openbaar domein

Bookmark and Share

Ruimtelijke ordening

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 30
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di.-za.: 09u - 12u

wo: 13u - 16u

do.: 16u - 19u

Voor het plaatsen van een terras op het openbaar domein bij een horecazaak dient u een aanvraag te doen. Het gaat om niet-overdekte terrassen welke op de Grote Markt bovendien moeten voldoen aan de voorwaarden van Onroerend Erfgoed. Ook voor het plaatsen van een zomerterras op het openbaar domein tijdens het weekend of bij feestdagen, tijdens de kermis, tijdens de Zoutleeuwse zomerdagen, … De aanvragen voor een permanent moeten jaarlijks hernieuwd te worden! De aanvragen voor een zomerterras dienen per activiteit aangevraagd te worden en zijn enkel geldig voor de vergunde periode!

Wat voegt u bij uw aanvraag?

  • Een duidelijk plannetje met vermelding van de gebruikte schaal, afmetingen en doorgangen.
  • Oppervlakte van het terras in m².
  • Een opgave van gebruikte materialen (enkel permanent terras).
  • Eventueel een foto (enkel permanent terras).

Het aanvraagformulier kan u hier downloaden in WORD of PDF.

Bouwverordening inake wegen voor voetgangersverkeer.

Bij de opstelling van een terras op het openbaar domein dient ook rekening gehouden te worden met het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Terrassen op de Grote Markt.

Voor de permanente terrassen aan de Grote Markt dienen de volgende richtlijnen van de dienst Onroerend Erfgoed nageleefd te worden :

  • De scheidingswanden worden beperkt tot een normale tafelhoogte, en uitgevoerd in een, voor alle terrassen, homogene (bijvoorbeeld witte of beige) uitvoering. Hierboven wordt een glasplaat geplaatst met een zo beperkt mogelijk kader.
  • Houten vloeren kunnen als losse elementen op het wegdek gebruikt worden.
  • De parasols worden zo veel als mogelijk in een uniforme kleur geplaatst (bij voorkeur wit of beige). Alleszins zonder schreeuwerige reclames.
  • Er worden geen vaste luifels geplaatst. Een permanent overdekt terras is niet toegelaten.
  • Lichtreclame : lichtbakken zijn niet toegelaten. Sombere neonverlichting of uitgesneden letters en indirecte verlichting op de gevel daarentegen kunnen wel worden toegelaten, omdat ze niet alleen de gevel, maar ook het hele straatbeeld meer respecteren. Hiervoor is een stedenbouwkundige vergunning vereist.
  • De constructies worden volledig verwijderd in de winterperiode vanaf 1 november tot en met 31 maart.

Wat gebeurt er met uw aanvraag en wat mag u verwachten?

Na ontvangst van uw aanvraag zal u binnen een ordetermijn van 1 à 2 weken een vergunning ontvangen vanwege het college van burgemeester en schepenen. De vergunningen voor een permanent terras worden toegestaan voor de duur van het toeristisch seizoen, zijnde van 1 april tot 31 oktober.

Wat kost het?

Een vergunning voor een permanent terras op de Grote Markt kost 5 euro per m².

Een vergunning voor een permanent terras op ander openbaar domein kost 1,25 euro per m².

Een vergunning voor een zomerterras op openbaar domein kost eveneens 1,25 euro per m².