Logiesdecreet (bed & breakfast)

Bookmark and Share

Ruimtelijke ordening

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 30
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di.-za.: 09u - 12u

wo: 13u - 16u

do.: 16u - 19u

Toeristische dienst

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 40
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

Zomer (01/04-30/09)

ma.: gesloten,

di.-vr.:10u-12u&13u30-16u30

za-zo-fd:10u-12u&13u30-17u

Winter (01/10-31/03)

ma.-za.-zo.-fd*.: gesloten

di.-vr.:13u30-16u30

*fd. : feestdagen

Bereikbaarheid

Het Vlaamse logiesdecreet.

Met het logiesdecreet streeft de Vlaamse overheid naar kwaliteitsverhoging en kwaliteitsgarantie van het hele toeris­tische logiesaanbod. Elke toerist die in Vlaanderen overnacht, moet op beide oren kunnen slapen. Zijn hotel, camping, vakantiewoning, gastenkamer, vakantiepark, of andere verblijfsaccommodatie biedt minstens basiskwaliteit en voldoet aan eisen inzake brandveiligheid. Voor de uitbater schept het decreet eerlijke concurrentie met duidelijke spelregels voor iedereen in het Vlaams Gewest.

Het logiesdecreet vervangt het hoteldecreet en het decreet over de openluchtrecreatieve verblijven. Het toeristisch landschap is de voorbije decennia immers sterk veranderd en gevarieerder geworden. Met het logiesdecreet is er voortaan één regelgeving voor alle vormen van verblijfsaccommodatie op de toeristische markt. Het decreet onderscheidt vijf categorieën: hotels, openluchtrecreatieve terreinen, gastenkamers, vakantiewoningen en vakantielogies.

Basiskwaliteit.

Voor elke categorie legt het logiesdecreet basiskenmerken vast en minimumeisen inzake brandveiligheid, comfort, hygiëne en onderhoud waaraan elk logies van de categorie voldoet. Het mag dan de beschermde benaming(en) van de categorie gebruiken, maar niet van een andere categorie. Een bed & breakfast mag zich bijvoorbeeld ook gastenkamer of gastenhuis noemen, maar niet hotel of auberge  en omgekeerd.

Deze regeling schept duidelijkheid voor toerist en uitbater, en gaat oneerlijke concurrentie tegen. Een ex­ploitant weet welke kwaliteit de overheid verwacht en is zeker dat de concurrentie dezelfde spelregels moet volgen. Het decreet geldt immers voor bijna elk logies en beschermt de gangbare benamingen in de sector. Niemand mag zich nog gastenkamer, camping, hotel, kampeerautoterrein, enz. noemen als de accommo­datie niet voldoet aan de voorwaarden.

Beschermde benamingen.

Een gastenkamerexploitatie die op basis van dit logiesdecreet aangemeld of vergund is, mag aangeboden worden op de toeristische markt onder de beschermde benamingen:

 • gastenkamer
 • Bed & Breakfast
 • B & B
 • gastenverblijf
 • gastenwoning
 • gastenhuis

Vergunningsplichtig of meldingsplichtig?

Zonder voorafgaande schriftelijke vergunning of aanmelding mag een gastenkamer in het Vlaams Gewest niet worden geëxploiteerd. Ze mag zeker niet worden aangeboden op de toeristische markt op zo’n manier dat het de indruk wekt dat de gastenkamer wel zou vergund of aangemeld zijn.

Voor eenzelfde (fysische) accommodatie, kan maar één vergunning worden afgeleverd of één aanmelding worden gedaan.

Bied je in eenzelfde exploitatie verschillende categorieën of subcategorieën uit het logiesdecreet aan met een beschermde benaming? Dan moet je voor elke afzonderlijke categorie of subcategorie een afzonderlijke vergunning hebben of aanmelding doen.

Wanneer is een gastenkamerexploitatie meldingsplichtig?

Een gastenkamer met maximum twee kamers en voor maximum acht toeristen die zich aanbiedt op de toeristische markt, moet vooraf aangemeld worden bij Toerisme Vlaanderen. Vanaf drie plaatsen is sowieso, ongeacht het aantal toeristen, een vergunning vereist en omgekeerd is vanaf negen toeristen sowieso, ongeacht het aantal plaatsen, een vergunning vereist.

De meldingsplicht betekent dat de gastenkamerexploitatie moet aangemeld worden bij Toerisme Vlaanderen via het aanmeldingsformulier. Men hoeft geen administratief dossier te bezorgen aan Toerisme Vlaanderen.

Uitbaters horen zich wel goed te informeren over de basisnormen inzake brandveiligheid, kwaliteit en comfort voor de (sub)categorie van hun logies. Zij verklaren bij de aanmelding op eer dat hun logies aan die basisvoorwaarden voldoet (die je kan nalezen vanaf p.12 van de brochure van het Vlaamse logiesdecreet: Algemene en specifieke voorwaarden). Toerisme Vlaanderen kan op elk moment ter controle de nodige documenten, attesten en keuringsbewijzen opvragen.

Meer informatie over hoe je een logies correct aanmeldt, vind je op p.11 van de brochure van het Vlaamse logiesdecreet (zie verder).

Een meldingsplichtig logies krijgt de mogelijkheid om vrijwillig een vergunning aan te vragen bij Toerisme Vlaanderen. Het logies geniet dan van de voordelen van vergunde logies. Als je meteen een vergunning aanvraagt, hoef je het logies niet eerst aan te melden. Zie brochure van het Vlaamse logiesdecreet 1.4.4. : Voordelen van een vergunning.

Wanneer is een gastenkamerexploitatie vergunningsplichtig?

Een toeristisch logies van de categorie gastenkamers met méér dan twee kamers en voor méér dan acht toeristen dat zich op de toeristische markt aanbiedt, is vergunningsplichtig. Vanaf drie kamers is sowieso, ongeacht het aantal toeristen, een vergunning vereist en omgekeerd is vanaf negen toeristen sowieso, ongeacht het aantal kamers, een vergunning vereist.

Meer informatie over hoe je correct een vergunning kan aanvragen, vind je vanaf p. 16 van de brochure van het Vlaamse logiesdecreet.

De overgangsperiode.

Het logiesdecreet bepaalt dat een logies zich vóór de opening aanmeldt of vergund moet zijn.

Tussen 1 januari 2010 en 31 december 2012 is er een overgangsperiode voorzien.

 • Logies met vergunning op 31 december 2009 > ambtshalve vergunning (zie p.5 algemene brochure Vlaamse logiesdecreet)
 • Logies zonder vergunning op 31 december 2009:

Meldingsplichtig? > voor 31 december 2010

Vakantiewoningen en kleinschalige gastenkamers, openluchtrecreatieve terreinen en vakan­tielogies die

 • geen vergunning (hoefden te) hebben op grond van de twee voorgaande decreten,
 • meldingsplichtig zijn op grond van het logiesdecreet,

worden voor 31 december 2010 aangemeld bij Toerisme Vlaanderen.

Vergunningsplichtig? > voor 31 december 2012

Gastenkamers, openluchtrecreatieve terreinen en vakantielogies die

 • geen vergunning (hoefden te) hebben op grond van de twee vroegere decreten,
 • vergunningsplichtig zijn op grond van het logiesdecreet,

verkrijgen voor 31 december 2012 een vergun­ning. De aanvraagprocedure moet dus vroeger starten.

Departement internationaal Vlaanderen.

Met ingang van 1 december 2011 werd de uitvoering van het Toeristisch Logiesdecreet en het Reisbureaudecreet overgeheveld van Toerisme Vlaanderen naar het Departement internationaal Vlaanderen. Binnen het Departement werd een nieuwe dienst Toeristische Vergunningen opgericht. Deze dienst is bereikbaar via logies@iv.vlaanderen.be en reisbureaus@iv.vlaanderen.be. Voor meer informatie (aanmelden, vergunnen, brandveiligheid, ...) kan u eveneens terecht op de website.

Brochures en formulieren.

Algemene brochure Vlaamse logiesdecreet (8 pagina’s).

Brochure van “Het Vlaamse logiesdecreet” (124 pagina’s) : informatie voor de logiesuitbater – brandveiligheidsnormen – comfortnormen – hoe vraag ik een vergunning aan bij Toerisme Vlaanderen – aanvraagformulieren.

Alle informatie is te vinden op de website van Toerisme Vlaanderen, rubriek Logies.

Hieronder kunnen de volgende documenten gedownload worden:

Bekijk hier de lijst van bed & breakfast in Zoutleeuw.

RUIMTELIJKE ORDENING

De overheid wenst dat een toeristisch logies in orde is met de regelgeving inzake de ruimtelijke ordening. Dat betekent dat een logies bij de vergunningsaanvraag een stedenbouwkundige vergunning, attest, uittrek­sel of document voegt, waaruit blijkt dat het logies hoofdzakelijk vergund is; of een document waaruit blijkt dat er voor het toeristisch logies geen stedenbouwkundige vergunning vereist is (te verkrijgen bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente waar het logies ligt).