aaa
rss
Printvriendelijke versie

Culturele verenigingen

Bookmark and Share

Cultuurdienst

Aen den Hoorn 12
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 51
Mail ons

Openingsuren

ma.-di.: 09u - 12u

wo.-vr.: 09u - 12u & 14u -16u

za.: gesloten

Culturele verenigingen

Actief Budingen 

Aard van de vereniging

Gezinsvereniging met allerhande activiteiten voor gans het gezin, mannen, vrouwen en kinderen.

Activiteiten

Ren je rot (leren 5 km lopen), uitstap naar Night of the Proms, kerstmarkt, kooklessen voor mannen, knutsel- en bloemschiklessen, fietstocht,…

Voorzitter

Omer Winnen, Boomgaardstraat 22, 3440 Budingen, 011/58 16 51

Secretaris

Ann Fets, Getestraat 16A, 3440 Zoutleeuw, 011/78 25 61

Mail 

Facebookpagina

Confrerie Sint-Leonardus

Aard van de
vereniging

Genootschap ter ere van Sint-Leonardus

Voorzitter

Etienne Vandormael, Sint-Trudostraat 21/001, 3800 Sint-Truiden, 011/78 06 82

Secretaris

Rita Paenhuyzen, Sportpleinstraat 1, 3440 Budingen, 011/58 99 65

Mail

CURIEUS Zoutleeuw 

Aard van de vereniging

Socio-culturele vereniging

Activiteiten

Organisatie van culturele activiteiten, busuitstappen met culturele inslag, voordrachten, tentoonstellingen

Voorzitter

Peter Rega, Solveld 52, 3440 Zoutleeuw, 0477/29 59 40

Secretaris

Marijke Menten, Begijnhofstraat 17A, 3440 Zoutleeuw, 011/75 79 05

Mail

Website

CV 't Kliekske 

Aard van de
vereniging

carnavalsvereniging

Activiteiten

Meewerken aan carnavalstoeten in de regio

Voorzitter

Steven Knops, Oorbeeksesteenweg 226, 3300 Oorbeek

Secretaris

Godelieve Heeren, Steengrachtstraat 4, 3440 Budingen

De Leeuwse Postzegelkring 

Aard van de vereniging

Feitelijke vereniging met als doel postzegelliefhebbers en -verzamelaars te verenigen, inlichtingen te verschaffen op filatelistisch gebied en de lust tot verzamelen verspreiden.

Activiteiten

De filatelie onderwijzen, bij middel van het inrichten en bezoeken van tentoonstellingen en ruilbeurzen. Spreekbeurten en voordrachten inrichten, zegels expertiseren.

Voorzitter

José Arnauts, Stationstraat 1, 3440 Zoutleeuw, 011/59 70 84

Secretaris

E. Dehoperé, Vleesstraat 3, 3440 Zoutleeuw, 011/78 10 74

De Ridders van de Greun Rat 

Aard van de
vereniging

Carnavalsvereniging

Activiteiten

Organisatie internationale carnavalstoet, meewerken aan carnavalstoeten in de regio

Voorzitter

Luc Appeltants, Kanonstraat 4, 3440 Zoutleeuw, 0476/97 70 44

Secretaris

Jeannine Peetermans, Kanonstraat 4, 3440 Zoutleeuw, 0479/26 14 10

Mail

De Vrienden van Zoutleeuw

Aard van de vereniging

VZW, opgericht in 1968

Activiteiten

Het doel van de vereniging is meer bekendheid geven aan Zoutleeuw als stad van grote historische betekenis in het algemeen en de Sint-Leonarduskerk in het bijzonder; de conservering en restauratie van het cultuur-historisch erfgoed van Zoutleeuw.

Voorzitter

Guido Coningx, Broekstraat 28, 3440 Zoutleeuw, 011/78 05 41

Secretaris

Ward Hendrickx, Schoolstraat 91, 3380 Bunsbeek, 016/77 88 24

Mail

Website

FV Kunstkring Zoutleeuw 

Aard van de vereniging

Groep van amateurkunstenaars: schilders met olieverf, aquarel, pastel, houtsnijwerk, fotografie, pentekeningen, keramiek en fantasiefiguren in klei.

Activiteiten

Tentoonstellingen in groep, open atelier, decoratie in horecazaken in Zoutleeuw en omstreken.

Voorzitter

Jos Godfroid, Sportpleinstraat 1, 3440 Zoutleeuw, 011/58 93 65

Secretaris

Rita Paenhuyzen, Sportpleinstraat 1, 3440 Zoutleeuw, 011/58 93 65

Mail

Geterun vzw

Aard van de vereniging

vzw

Activiteiten

De vzw Geterun organiseert jaarlijks begin augustus hun ‘Geterun’, een rondrit met motors en zijspannen voor gehandicapten; deze activiteit wordt afgesloten met een barbecue voor de deelnemers. Daarnaast organiseren zij ook activiteiten als een pasta-avond en een quiz, voornamelijk om geld in te zamelen voor de Geterun en rijden zij een 10-tal keer per jaar met hun zijspannen mee in andere grote ritten voor mensen met een handicap.

Voorzitter

Benjamin Daenen, Asbroekstraat 46, 3440 Zoutleeuw, 0473/85 08 05

Secretaris

Nele Daenen, Hovenierstraat 29/102, 3800 Sint-Truiden, 0474/69 11 24

Mail

Website

Facebookpagina

Gezellen van Vliebergh 

Aard van de vereniging

Toneelvereniging

Activiteiten

2 maal per jaar toneelvoorstellingen ( november en maart), deelname aan driekoningenfolklore, pinksterenprocessie, middeleeuwse fakkeltocht, 11-novemberviering. Een keer om de 2 jaar is er aperitieftoneel.

Voorzitter

Julien Goossens, Stationsstraat 29/1, 3440 Zoutleeuw, 011/78 30 38

Secretaris

Chris Herbots, Varkensmarkt 7, 3440 Zoutleeuw, 011/78 06 15

Mail

Website

Gezinsbond Zoutleeuw 

Aard van de vereniging

De Gezinsbond is een pluralistische en democratisch georganiseerde vereniging die zich inzet voor alle gezinnen in Vlaanderen en Brussel. Met zijn 300.000 leden- gezinnen verdedigt de Bond de belangen van de gezinnen, los van religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het gezin (grote en jonge gezinnen, grootouders, gezinnen met veel of weinig kinderen, eenoudergezinnen, gehuwden of samenwonenden, nieuw samengestelde gezinnen,enz.)

Activiteiten

De Bond kiest voor kinderen en ijvert voor blijvende erkenning en waardering van het gezin als hoeksteen van onze samenleving, langs diverse werkpijlers: (1) een waaier aan dienstverlening. (2) sociaal-cultureel werk en verenigingsleven en (3) gezinspolitiekeactie.

Voorzitter

Lea Mathues, Klipstraat 13, 3440 Zoutleeuw, 011/78 03 60

Secretaris

Katleen Anckaert, Dungelstraat 52, 3440 Zoutleeuw, 0486/76 26 94

Mail

Website

Hagelandse Bier Genieters vzw

Aard van de vereniging

In de regio Linter - Zoutleeuw - Tienen was tot voor kort geen enkele biervereniging actief: een ongerept gebied met ongetwijfeld veel meer bierminnende gelijkgezinden. Hier hebben de Hagelandse Bier Genieters sinds 2012 verandering in gebracht.

Activiteiten

Door allerhande activiteiten zorgen de Hagelandse Bier Genieters voor meer bekendheid van de Hagelandse bieren. Zij promoten en bevorderen de Belgische biercultuur.

Voorzitter

Jean-Marc Smits, Helen-Bosstraat 45, 3350 Linter, 0495/26 90 93

Secretaris

Kurt Vandormael, Ossenwegstraat 91, 3440 Zoutleeuw, 0473/36 05 24

Mail

Website

De Kring vzw

Aard van de vereniging

Vereniging met christelijke oorsprong gericht op de recreatie, de maatschappelijke ontplooiing, de vorming van de inwoners van Zoutleeuw en wijde omgeving.

Activiteiten

Organisatie van culturele activiteiten en muziekoptredens

Voorzitter

Roger Mertens, Ossenwegstraat 87, 3440 Zoutleeuw, 0495/23 52 67

Secretaris

Jan Laporte, Stationsstraat 12, 3440 Zoutleeuw, 0496/45 80 65

Mail

Website

FEMMA Booienhoven 

Aard van de vereniging

Katholieke Arbeidersvrouwen, afdeling Booienhoven

Activiteiten

Maandelijkse bijeenkomsten met socio-culturele inslag m.b.t. thema's die vrouwen aanbelangen (bv. kookreeksen, bloemschikken,uitwaaitocht,…)

Voorzitter

Marie-Louise Bamps, Vinnestraat 23, 3440 Zoutleeuw, 011/78 03 17

Mail

FEMMA Halle-Booienhoven 

Aard van de vereniging

Socio- culterele vereniging die vrouwen samenbrengt in een open beweging.

Activiteiten

Organiseren van ontspannende samenkomsten. Reizen: ontspanning en cultuur laten samengaan. Lessen geven rond huishouden, voeding, gezondheid, woninginrichting en bloemschikken.

Voorzitter

Chris Vanhoutte, Dungelstraat 28, 3440 Zoutleeuw, 011/78 02 20

Secretaris

Carine Winnen, Dorpsstraat 14, 3440 Zoutleeuw, 011/78 50 65

Mail

KVG

Aard van de vereniging

Gehandicapten, validen en vrijwilligers die samen de integratiegedachte willen waarmaken.

Activiteiten

Ontspanning, vorming, eendagsuitstappen, weekenduitstap, sociaal dienstbetoon, kerstfeest, paasfeest,…

Voorzitter

Hilda Vandevelde, Schoolstraat 26 a, 3440 Budingen, 011/58 87 89

Secretaris

Marc Pottie, Dungelstraat 28, 3440 Zoutleeuw, 011/78 02 20

Opmerkingen

KVG heeft ook een volwaardige jongerenwerking onder de naam Speelpleinwerking "Ruimte"

Mail

KVLV Dormaal

Aard van de
vereniging

Katholiek vormingswerk voor landelijke vrouwen, afdeling Dormaal.

Activiteiten

Voorzitter

Hilda Janssens, Broekstraat 12, 3440 Dormaal, 011/78 17 17

Secretaris

May Versmissen, Klein Kouterstraat 8, 3350 Wommersom, 016/78 09 68

Mail

KVLV Budingen 

Aard van de vereniging

Katholiek vormingswerk voor landelijke vrouwen, afdeling Budingen.

Activiteiten

Maandelijkse ledenvergadering op zondag. Inrichting van kooklessen, bloemschikken, en crea-avonden. Alle activiteiten worden ingericht voor leden maar niet-leden zijn ook welkom !

Secretaris

Vandevelde Frieda, Roelstraat 59, 3440 Budingen, 0497/13 12 69

Mail

KVLV Zoutleeuw 

Aard van de vereniging

Katholiek vormingswerk voor landelijke vrouwen, afdeling Zoutleeuw.

Activiteiten

Bloemschikken, kooklessen, handwerk, vormingsnamiddagen, tuinen, fietsen,crea,…

Voorzitter

Dehairs Frieda, Louis-Claeslaan 82, 3440 Zoutleeuw, 011/78 02 43

Secretaris

Verdonck Renilde, Solveld 2, 3440 Zoutleeuw, 011/78 29 93

Kapellekoor O-L-Vrouw van de Ossenweg 

Aard van de
vereniging

Zangkoor

Voorzitter

Liesbeth Adams, Grote Hoolstraat 86/1, 3540 Herk-de-Stad, 013/29 50 29

Secretaris

Paul Mans, Runkelenstraat 35A, 3440 Zoutleeuw, 011/68 70 53

Mail

Kapellenhof 

Aard van de vereniging

Traditie van volksdevotie tot Maria levend houden. Bijdragen in de restauratie van de beelden in de OLV-Kapel van de Ossenweg.Verstevigen van dorpssfeer onder de toren van deze kapel.

Activiteiten

Rozenkransprocessie (zondag 8 september) , OLH-Hemelvaart-bidprocessie langs Linde en openluchtviering op binnenkoer kapel, Kaarsprocessie (1ste zondag na Allerheiligen), restaurantdag.

Voorzitter

E.H. Johny Van Rompuy, Grote Markt 2, 3440 Zoutleeuw, 011/78 11 07

Secretaris

Josephine Bronckaerts, Runkelenstraat 25, 3440 Zoutleeuw, 011/78 09 63

Mail

Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia 

Aard van de vereniging

Fanfare

Koninklijke fanfare Sint-Cesilia heeft ook een jeugdafdeling, 'De Gezouten Nootjes'

Zij komen wekelijks samen in twee groepen, om te musiceren. Eerst zijn er de jongsten, de 'nootjes'. Kinderen vanaf het derde leerjaar leren hier, al musicerend, noten lezen. Meteen kiezen ze een instrument. Saxen, trompetten, bugels, melodica's, krijgen 'De Gezouten Nootjes' in bruikleen van de Koninklijke fanfare Sint-Cecilia.

De 'Noten' zijn de  kinderen die wat meer noten gegeten hebben. Hier spelen jongeren vanaf het vijfde leerjaar, tot het hele middelbaar: saxofonisten, een bastuba, trompettisten, bugelisten, fluitisten, noem maar op. Slagwerkers zijn ook meer dan welkom.

Zin om mee te musiceren in een toffe bende jongeren? Dan ben je meer dan welkom. Ga gewoon eens langs, proef van de sfeer … en wie weet blijf je gaan.

Praktisch: 'De Gezouten Nootjes' repeteren elke donderdag van het schooljaar in hun lokaal in het ocmw-gebouw van Zoutleeuw. De Nootjes spelen van 16u45 tot 17u15, de Noten volgen van 17u15 tot 18u15.

Email: bart.ipers@skynet.be

Facebookpagina

Activiteiten

Nieuwjaarsconcert, BBQ en zomerhappening, Volksconcert

Repetitie: elke dinsdagavond om 20u voor de fanfare, zaterdagnamiddag om 13u voor slagwerkensemble Timbano

Voorzitter

Pierre Peetermans, Sint-Truidensesteenweg 59a, 3440 Zoutleeuw, 011/78 48 11

Secretaris

Gerard Herbots, Nieuwstraat 28, 3440 Zoutleeuw, 011/78 25 33

Mail

KWB Zoutleeuw 

Aard van de vereniging

Socio-culturele vereniging

Activiteiten

Christelijk geïnspireerde socio-culturele vereniging met een gevarieerd aanbod aan ontspanning, vorming, cultuur of recreatie, alleen of in gezinsverband

Voorzitter

Danny Lammens, St-Truidensesteenweg, 3440 Zoutleeuw, 011/78 07 32

Secretaris

Carl Kempeneers, Bogaerdenstraat, 3440 Zoutleeuw, 0472/49 72 35

Mail

Website

Facebookpagina

Natuurpunt Zoutleeuw

Aard van de vereniging

Natuurvereniging

Voorzitter

Nicole Smeyers, Jan Van Heelustraat 9, Zoutleeuw, 0497/43 40 87

Secretaris

Jan Nijs, Zwartaardeweg, Zoutleeuw

Mail

Website

OKSOZ

Aard van de
vereniging

Oudercomité Katholiek Secundair Onderwijs Zoutleeuw

Voorzitter

Annick Declercq, Ossenwegstraat 64a, 3440 Zoutleeuw, 011/78 51 57

Secretaris

Ann Bollens, Hekstraat 23, 3440 Zoutleeuw, 011/58 46 98

Mail

Facebookpagina

Pro Arte Lewa 

Aard van de vereniging

Culturele vereniging

Activiteiten

Hoogstaande culturele manifestaties in Zoutleeuw organiseren: klassieke muziekconcerten, optredens van gerenommeerde koren (bv. SCALA), samenwerking met "Het festival van Vlaanderen" en "Basilica", kleinkunstavonden, Rythm & Blues Party met live optredens, Saint Amour,…

Voorzitter

Gaston Pulinckx, Ossenwegstraat 38, 3440 Zoutleeuw, 0497/23 17 17

Secretaris

Wim Thiry, Leeuwerstraat 4, 3440 Zoutleeuw, 0472/79 29 07

Mail

Facebookpagina

Ridder van de Wijerkoor Budingen 

Aard van de vereniging

Zangkoor met kerkelijk en profaan repertorium. Vormt samen met R.v.d.W.- toneelgroep het R.v.d.W.- gezelschap.

Activiteiten

Opluisteren van kerkelijke erediensten, jubilea, verenigingsfeestjes,...

Voorzitter

Fernanda Vanherwegen, Schoolstraat 20, 3440 Budingen, 0498/53 79 89

Secretaris

Linda Claeskens, Hekstraat 17, 3440 Budingen, 011/58 99 20

Mail

Website

Ridder van de Wijertoneelgroep Budingen 

Aard van de vereniging

Toneelgroep met een 5-tal opvoeringen van 1 productie. Vormt samen met het R.v.d.W.-koor het R.v.d.W.- Gezelschap

Activiteiten

Voorstellingen: Laatste vrijdag, zaterdag en zondag voor de herfstvakantie en vrijdag en zaterdag van de herfstvakantie. Regelmatig bezoek aan toneel- en operettevoorstellingen.

Voorzitter

Tiolants Valère, Glabbeekstraat 231, 3450 Geetbets, 011/58 10 17

Secretaris

Vermeulen Carine, Terweidenstraat 30, 3440 Zoutleeuw, 011/58 99 21

Mail

Website

Rode Kruis Zoutleeuw 

Aard van de vereniging

Eerste hulpverlening en sociale hulpverlening. Geven van opleidingen en cursussen

Activiteiten

Hulpverlening (eerstehulpposten, bij rampen, ziekenvervoer,…), sociale hulpverlening (uitlenen van hulpmiddelen zoals krukken, rolstoelen, gaan-apparaten,…), opleidingen (eerste hulp en preventie van ongevallen), medeorganisator van de bloedinzamelingen in Zoutleeuw, internationale werking (inzamelen van gelden en goederen bij rampen wereldwijd).

Voorzitter

Martijn Vandewijer, Solveld 11, 3440 Zoutleeuw, 011/78 09 62, 0495/59 67 26  

Secretaris

Martine Roosbeek, Solveld 11, 3440 Zoutleeuw, 011/78 09 62

Mail

Website

Sint-Sebastiaansgilde Booienhoven 

Aard van de
vereniging

Boogschuttersvereniging

Activiteiten

Organiseren van schietingen

Voorzitter

Albert Claes, Bronstraat 11, 3440 Zoutleeuw, 011/78 07 15

Secretaris

Marie-Josée Herbots, Bronstraat 11, 3440 Zoutleeuw 

Sint-Sebastiaansgilde Halle-Booienhoven

Aard van de vereniging

Culturele- en sportvereniging

Activiteiten

Boogschieten, gildecongressen, demonstratieschietingen, volksdansen en samenwerking met andere verenigingen (hulp bieden)

Voorzitter

Bert Daenen, Dungelstraat 55, 3440 Zoutleeuw, 011/78 53 27

Secretaris

Peter Franco, Dungelstraat 10, 3440 Zoutleeuw, 0494/80 61 18

Mail

Sint-Sebastiaansgilde Zoutleeuw 

Aard van de
vereniging

Boogschuttersvereniging

Activiteiten

Organiseren van schietingen

Voorzitter

Jean Herbots, Sint-Truidensesteenweg 33, 3440 Zoutleeuw, 0476/29 30 70 

Secretaris

Greetje Coninckx, Kortenbosstraat 125 A, 3800 Sint-Truiden, 0496/86 42 48

Sterrenwacht Altair 

Aard van de
vereniging

Sterrenwacht

Voorzitter

Steven Lambrechts, Dorpsstraat 74, 3470 Ransberg, 011/58 33 13

Secretaris

Herman Van den Heuvel, Kerkeveld 17, 3053 Haasrode, 016/23 10 29 

Mail

Website

Sint-Leonarduskoor Zoutleeuw 

Aard van de vereniging

Zangkoor

Activiteiten

Vierstemmig gemengd zangkoor o.l.v. Ludo Adams: concerten in Zoutleeuw en omgeving, opluisteren van festiviteiten en eucharistievieringen

Voorzitter

Humblet Annemie, Grote Markt 14, 3440 Zoutleeuw, 011/78 24 01

Secretaris

Meuwissen Jos, Ossenwegstraat 78, 3440 Zoutleeuw, 011/78 21 73

Mail

Stak-het-Oep 

Aard van de vereniging

Driekoningen folklore

Activiteiten

6 januari: STAK-HET-OEP driekoningen optocht. 

Voorzitter

Clara Moria, Achter de kapel 1, 3440 Zoutleeuw, 0495/24 01 74

Secretaris

Pascal Smeesters, St.-Truidensestraat 4, 3440 Zoutleeuw, 011/78 02 72

Mail

Pasar Zoutleeuw 

Aard van de vereniging

Sociaal-cultureel vormingswerk in de sfeer van de recreatieve vrijetijdsbeleving, de vakantie en het toerisme

Activiteiten

Fietstochten, wandelingen, (bus)uitstapjes,…

Voorzitter

Agnes Wouters, Stationstraat 27, 3440 Zoutleeuw, 011/78 07 57

Secretaris

Hugo Henot, Orsmaalstraat 10, 3440 Zoutleeuw, 011/78 01 53

Mail

Website

VIVA-SVV Zoutleeuw

Aard van de vereniging

Sociaal- culturele vereniging

Activiteiten

Vormingsaanbod, sportief aanbod, uitstappen...

Voorzitter

Renée Huybrechts, Steenweg 35, 3440 Zoutleeuw, 011/78 30 07

Secretaris

Marleen Goossens, Kerkhofstraat 6a, 3440 Zoutleeuw, 011/78 20 12

Mail

Website

Zangkoor Sint-Martinus Dormaal 

Aard van de
vereniging

Zangkoor

Activiteiten

Zangkoor verzorgt de misvieringen en andere kerkelijke diensten

Voorzitter

Annie Sauwens, Neerlandensestraat 11, 3440 Zoutleeuw

Secretaris

Jeanine Vangeel, Zoutleeuwsesteenweg 4, 3440 Zoutleeuw

Samana Budingen 

Aard van de vereniging

Regelmatig ziekenbezoek. Organiseren van samenkomsten. Aandacht voor info mantelzorg.

Activiteiten

Ziekenbezoek, organiseren of bijwonen van vormingsavonden, organiseren van feestelijke bijeenkomsten voor zieken van +80jaar.

Voorzitter

Lizette Denivel, Kerkhofstraat 4a, 3440 Zoutleeuw, 0479/29 66 02

Secretaris

René François, Spiegelstraat 11 3440 Zoutleeuw, 0478/38 49 40

Mail

Samana Halle-Booienhoven 

Aard van de vereniging

Ziekenzorg is een vereniging die aandacht besteedt aan tijdelijke en chronische zieken en aan bejaarden (80+)

Activiteiten

Huisbezoek bij zieken, ontspannings- en ontmoetingskansen geven, bedevaart naar de Ossenweg, samenkomst met eucharistie n.a.v. de Nationale Ziekendag, daguitstap met het verbond, informatieve samenkomsten, kerst- en paasfeest…

Voorzitter

Rosette Torsin, Dormaalstraat 50, 3440 Zoutleeuw, 011/78 12 78

Secretaris

Annick Struyf, Grote Steenweg 90, 3440 Zoutleeuw, 011/78 48 34

Mail

Samana Zoutleeuw

Aard van de vereniging

Socio-culturele vereniging: regelmatig bezoeken van langdurig zieken en mindervaliden, informatie en vorming verstrekken, een gevarieerd aanbod van vormings- en ontmoetingsactiviteiten voorzien,…

Activiteiten

Pannenkoekendag, Sint-Leonardusviering, Nationale Ziekendag

Voorzitter

Marie-Jeanne Struys, Stationsstraat 24, 3440 Zoutleeuw, 011/78 26 25

Secretaris

Joël Vandeweyer, Nieuwstraat 36, 3440 Zoutleeuw, 0484/06 81 96

Mail