aaa
rss
Printvriendelijke versie

Cultuurraad

De cultuurraad is een erkende gemeentelijke adviesraad. Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief geven zij het college van burgemeester en schepenen advies over culturele materies. Daarnaast organiseert de cultuurraad, i.s.m. de dienst cultuur ook culturele evenementen.

Het bestuur van de cultuurraad komt minstens 4 keer per jaar samen en brengt o.a. advies uit omtrent subsidieaanvragen. De algemene vergadering van de cultuurraad komt minstens 2 keer per jaar samen en bestaat uit afgevaardigden van de culturele verenigingen.

Secretariaat Cultuurraad: dienst Cultuur - Lise Hoebrechts, 011 94 90 53 of mail

Gezocht: mensen met een mening over cultuur!

De mandaten van de bestuursleden van de cultuurraad zijn vervallen op 31/12/18. Uiterlijk 6 maanden na het vervallen van deze mandaten dient deze adviesraad opnieuw samengesteld en erkend te worden. De cultuurraad geeft advies over alles wat met cultuur in Zoutleeuw te maken heeft.

Ook externe deskundigen kunnen zich kandidaat stellen om lid te worden van de adviesraad. Woon je in Zoutleeuw en beschik je over de nodige expertise m.b.t. cultuur? Stel je dan kandidaat voor de cultuurraad en dat vóór 31 januari ’19.

Info en kandidatuurstelling: dienst Cultuur - Lise Hoebrechts, 011 94 90 53 of mail