Prijzen

Bookmark and Share

1. Sport per uur

Aard van de activiteit

Erkende Ztl. verenig. en part. van€ Ztl.

Andere (niet erkenden en alle anderen)

Alle sporten

1/3

1/2

3/3

1/3

½

3/3

€ 5

€ 7.50

€ 10

€ 7.50

€ 10

€ 15

Polyvalente zaal

€ 7.50

€ 15

2. Sport, volledige per dag

Aard van de activiteit

Erkende Ztl. verenig. en part. van Ztl.

Niet-erkende Ztl. verenig.

Anderen

Alle sporttornooien

149

224

372

Gebruik van het buffet (uitsluitend na goedkeuring door het schepencollege)

+ € 75

+ € 100

+ € 149

3. Alle andere activiteiten (geen sport), per dag

Aard van de activiteit

Erkende Ztl. verenig. En particulieren van Ztl.

Anderen

Poets

(forfaitair €bedrag)

Bals, veilingen, bijeenkomsten, …

€ 372

€ 620

€ 25