aaa
rss
Printvriendelijke versie

Elektriciteitsschaarste

Bookmark and Share

In 2014 werden twee kernreactoren (Doel 3 en Tihange 2) tijdelijk stopgezet om veiligheidsredenen (aanwezigheid van microscheurtjes in de reactorvaten). Vandaag zijn die nog altijd buiten werking.

Parallel werd de elektriciteitsproductie van andere niet-nucleaire centrales (voornamelijk gascentrales) stopgezet omwille van de verouderde productie-eenheden en een onvoldoende geschatte rentabiliteit.

Het elektriciteitsproductievermogen in België verminderde dus sterk .

Hierdoor, in combinatie met de aangekondigde sluiting van andere centrales in 2015, kan het er op het eerste gezicht op lijken alsof de situatie voor elektriciteitsbevoorrading in België voor de komende winters moeilijk is.

Nochtans is het risico op stroomschaarste, dat vorig jaar met veel ophef werd aangekondigd, dit jaar gevoelig verminderd omdat de regering een reeks maatregelen heeft getroffen en bijkomende tools op de elektriciteitsmarkt ter beschikking heeft gesteld om de energiebevoorradingszekerheid te waarborgen, met name een strategische reserve.

Meer info: