aaa
rss
Printvriendelijke versie

Vast Bureau

Het college van burgemeester en schepenen van Zoutleeuw bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen, gekozen uit en door de gemeenteraad en de voorzitter van het OCMW als vijfde schepen van rechtswege.
Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit.
Het is een collegiaal orgaan dat collectief verantwoordelijk is voor haar beslissingen, zij kunnen niet gedelegeerd worden, ook niet aan een individueel lid ervan.
In de praktijk wordt er een taakverdeling opgemaakt, zodat iedere schepen belast is met de voorbereiding van de dossiers die binnen zijn takenpakket vallen.
Het college vergadert doorgaans elke donderdagavond. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.
De secretaris is bij alle vergaderingen aanwezig en staat in voor de voorbereiding, de notulering en de uitvoering van de beslissingen.

Samenstelling

BoudewijnHerbots

Burgemeester

Boudewijn HERBOTS (CD&V)

Bevoegdheden
 • Financiën
 • Openbare rust, orde en veiligheid
 • KMO en middenstand
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Jumelage
 • Feestelijkheden en evenementen
 • Burgerlijke stand
 • Erediensten
Contactgegevens

Dorpsstraat 58

3440 Zoutleeuw

Tel.: 0478 22 73 53

mail

Zitdagen

Na afspraak via Carla Reynders: 011 94 90 00

Donderdag 14u30 - 15u30

Zaterdag: 9u00 - 12u00

Viki Tweepenninckx

1ste schepen

Viki TWEEPENNINCKX (Open VLD)

Bevoegdheden
 • Sport en cultuur
 • BKO
 • Personeel en organisatie
 • Mobiliteit
 • Informatie en communicatie
Contactgegevens

Leeuwerstraat 5

3440 Zoutleeuw

Tel.: 0477 27 49 42

mail

Zitdagen

Na afspraak via Carla Reynders: 011 94 90 00

Vrijdag : 14u00 - 16u00

GastonPulinckx

2de Schepen

Gaston PULINCKX (CD&V)

Bevoegdheden
 • Ruimtelijke ordening
 • Grond- en woonbeleid
 • Onderwijs
 • Toerisme
 • Jeugdbeleid
 • Afvalbeleid
 • Patrimonium
 • Erfgoed
Contactgegevens

Ossenwegstraat 38

3440 Zoutleeuw

Tel.: 0497 23 17 17

mail

Zitdagen

Na afspraak via Carla Reynders: 011 94 90 00

Donderdag 14u30 - 16u30

Zaterdag 10u00 - 12u00

Nico Jordens

3de Schepen

Nico JORDENS (Open VLD)

Bevoegdheden
 • Openbare werken
 • Kerkhoven
 • Plantsoenen en bebloeming
 • Bermbeheer
Contactgegevens

Linterseweg 72 A

3440 Zoutleeuw

Tel.: 0497 39 71 01

mail

Zitdagen

Na afspraak via Carla Reynders: 011 94 90 00

IlseBeelen

4de Schepen

Ilse BEELEN (CD&V)

Bevoegdheden
 • Milieu en duurzaamheid
 • Landbouw
 • Academie
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Bibliotheek
 • Seniorenwerking
 • Welzijn, gelijke kansen, gehandicaptenbeleid
  en gezondheid
Contactgegevens

Prof. R. Verdeyenstraat 1B

3440 Zoutleeuw

GSM: 0494 36 39 86

mail

Zitdagen

Na afspraak via Carla Reynders: 011 94 90 00

Etienne Wouters

5de Schepen (voorzitter OCMW)

Etienne WOUTERS (VLD)

Bevoegdheden
 • OCMW
 • Kansarmoedebeleid
Contactgegevens

Terweidenstraat 83

3440 Zoutleeuw

GSM: 0485 31 50 95

mail

Zitdagen

Na afspraak via Carla Reynders: 011 94 90 00

Op dinsdag en donderdagvoormiddag in OCMW

Bewaren