aaa
rss
Printvriendelijke versie

De provincie voert oppervlakkige ruimingswerken uit op onbevaarbare waterlopen

Bookmark and Share
Werken waterlopen provincie.jpg

In de periode van 1 december 2018 tot 31 maart 2019 worden in onze stad oppervlakkige ruimingswerken uitgevoerd aan de waterlopen die de provincie beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afval, afbraakmateriaal, takken, grove plantenresten en dergelijke, die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken.
Dit wil zeggen dat hiermee geen slibruimingen beoogd worden.

In Zoutleeuw wordt gewerkt aan volgende waterlopen of waterloopvakken:

  • Graesbeek nr. 4.009,
  • Roelbeek nr. 4.012,
  • Leigracht nr. 4.022,
  • Dormaalbeek nr. 4.100,
  • Dormaalbeek nr. 4.100 omleiding molen,
  • Dormaalvliet nr. 4.103,
  • Leugebeek nr. 4.096,
  • St-Odulphusbeek nr. 4.094,
  • Waterloop nr. 4.095,
  • Vinnebeek nr. 4.132.

Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht der ruimingswerken in het Demerbekken - deel Zuid. Het bedrijf 'AD bvba, Zauwerstraat 31 uit Kalken' zal deze werken uitvoeren.

De leidend ambtenaar is Dieter Croonenborghs - Tel. 016-26 75 77.

Karlien Boon – deskundige waterlopen – zal de uitvoering der werken opvolgen. Eventuele meldingen en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken worden zo snel mogelijk aan haar gemeld, telefonisch op het nummer 016-26 75 72 of per e-mail naar waterwerken@vlaamsbrabant.be.

Wij vestigen tevens uw aandacht op artikel 17 van de wet op de onbevaarbare waterlopen van 28 december 1967 en artikel 10 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, die bepalen dat de aangelanden ertoe gehouden zijn doorgang te verlenen aan de personen (inclusief het benodigde materieel) belast met de uitvoering van de werken en aan de personeelsleden van het bestuur.

Terug naar alle nieuws