aaa
rss
Printvriendelijke versie

Inwoner regio Oost-Brabant produceert minste afval per inwoner in Vlaanderen

Bookmark and Share
Afvalcijfers.png

Vlaanderen blijft de hoeveelheid huishoudelijk afval verder terugdringen. Volgens recente officiële cijfers van Ovam, bedraagt de totale hoeveelheid huishoudelijk afval voor gans Vlaanderen in 2017 zo’n 3 miljoen ton of omgerekend 469 kg/inwoner. Dat is maar liefst 18,6 kg/inwoner minder dan in 2016. 69% van het afval of 323 kg/inwoner wordt selectief ingezameld. 145 kg/inwoner is ingezameld restafval dat thermisch wordt verwerkt met energierecuperatie.

De regio Oost-Brabant scoort met 92 kg/inwoner restafval bijzonder goed, heeft het minste afval per inwoner en staat daarmee aan de top in Vlaanderen. In 2013 bedroeg de hoeveelheid restafval voor de regio nog 117 kg/inwoner per jaar, in 2016 bedroeg de hoeveelheid nog 102 kg/inwoner per jaar. Daarmee scoort EcoWerf ver onder de richtwaarde van 110 kg/inwoner per jaar, die voor de regio werd opgelegd in het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval 2016-2022.

Van de totale ingezamelde hoeveelheid van 166.000 ton of 389 kg/inwoner werd in de regio van EcoWerf zo’n 74% selectief ingezameld. Dat gaat dan naar hergebruik, compostering of recyclage. Ook hiermee scoren we in onze regio hoger dan het Vlaams gemiddelde van 69%.

Deze goede resultaten in de regio van EcoWerf zijn te verklaren door de volgehouden campagnes om thuiscomposteren te stimuleren en de veralgemeende invoering van de selectieve inzameling van gft. Ook het invoeren van een DifTar-systeem met containers voor restafval speelt een belangrijke rol. Het invoeren van een DifTar-systeem leidt ertoe dat inwoners op een juiste wijze moeten betalen voor de hoeveelheid afval die ze voortbrengen, zo krijgen ze ook een inzicht in de kosten. Daardoor worden ze gestimuleerd om meer afval selectief te houden en mee te geven met de selectieve inzameling of brengen ze het naar één van de 26 recyclageparken. Zo wordt ‘de sorteerder beloond’.

De sterke daling van 102 kg/inwoner per jaar in 2016 naar 92 kg/inwoner in 2017 kan verklaard worden door de invoering van de roze zak en de inzameling van zachte en harde plastics op de recyclageparken. Voor 2018 zal het resultaat vergelijkbaar zijn met 2017.

Vanaf 1 januari 2019 veranderen de sorteerregels voor gft: etensresten, vlees- en visresten, eieren en kaas zijn vanaf dan toegelaten. De hoeveelheid restafval kan daardoor in 2019 nog verder verminderen.

Het is dankzij de gemeenten en haar inwoners dat EcoWerf voor de regio zo’n goede resultaten kan behalen!

Het volledige rapport van OVAM vind je hier.

Terug naar alle nieuws