Financiële beleidsdocumenten

In 2011 werd een nieuw decreet goedgekeurd door de Vlaamse Overheid waardoor de steden en gemeenten voortaan op een andere manier beleidsplannen moeten opmaken.

Daar waar er vroeger diverse plannen bestonden (o.a. in verband met jeugd, sport, cultuur, welzijn, milieu…) moet vanaf nu alles in 1 plan opgenomen worden.

Zo’n globaal plan bevat beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties op de verschillende beleidsdomeinen en daaraan gekoppeld een financieel meerjarenplan, de zogenaamde beheers- en beleidscyclus, kortweg BBC.

Voor onze stad loopt de planningsperiode vanaf januari 2014 tot en met eind 2019.

Het beleidsplan is gebaseerd op 4 invalshoeken:

  • De lokale beleidsvisie: hoe ziet het stadsbestuur en de administratie het beleid?
  • De omgevingsanalyse: waar staan we op dit moment en wat zijn de maatschappelijke tendensen?
  • De Vlaamse beleidsprioriteiten: wat legt Vlaanderen op en welke subsidies stellen zij voorop?
  • De participatie: het betrekken van de burger bij de beleidsplanning

De stad Zoutleeuw was in pilootbestuur voor 2013 en de gemeenteraad heeft in zitting van 18 december 2012 het budget 2013 goedgekeurd.

De gemeenteraad heeft in zitting van 19 december 2013 het meerjarenplan voor de periode 2014 - 2019 en het budget 2014 goedgekeurd.

De gemeenteraad heeft in zitting van 30 september 2014 de jaarrekening 2013 vastgesteld.

De gemeenteraad heeft in zitting van 28 oktober 2014 het meerjarenplan voor de periode 2014-2019 aangepast en het budget 2014 gewijzigd.

De gemeenteraad heeft in zitting van 23 december 2014 het budget 2015 vastgesteld.

De gemeenteraad heeft in zitting van 7 juli 2015 de jaarrekening 2014 vastgesteld.

De gemeenteraad heeft in zitting van 27 oktober 2015 het meerjarenplan voor de periode 2014-2019 aangepast en het budget 2015 gewijzigd.

De gemeenteraad heeft in zitting van 24 november 2015 het budget 2015 gewijzigd.

De gemeenteraad heeft in zitting van 22 december 2015 het meerjarenplan voor de periode 2014-2019 aangepast en het budget 2016 vastgesteld.

De gemeenteraad heeft in zitting van 24 mei 2016 de jaarrekening 2015 vastgesteld.

De gemeenteraad heeft in zitting van 5 juli 2016 het meerjarenplan voor de periode 2014-2019 aangepast en het budget 2016 gewijzigd.

De gemeenteraad heeft in zitting van 20 december 2016 het meerjarenplan voor de periode 2014-2019 aangepast en het budget 2017 vastgesteld.

De gemeenteraad heeft in zitting van 23 mei 2017 de jaarrekening 2016 vastgesteld.

De gemeenteraad heeft in zitting van 19 december 2017 het budget van 2017 gewijzigd, het meerjarenplan voor de periode 2014-2020 aangepast en het budget 2018 vastgesteld.

De gemeenteraad heeft in zitting van 26 juni 2018 de jaarrekening 2017 vastgesteld.

De gemeenteraad heeft in zitting van 18 december 2018 het meerjarenplan voor de periode 2014-2020 aangepast en het budget 2018 gewijzigd.