College van burgemeester en schepenen

Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente en voert de beslissingen van de gemeenteraad uit.
Het is een collegiaal orgaan dat collectief verantwoordelijk is voor haar beslissingen, zij kunnen niet gedelegeerd worden, ook niet aan een individueel lid ervan.
In de praktijk wordt er een taakverdeling opgemaakt, zodat iedere schepen belast is met de voorbereiding van de dossiers die binnen zijn takenpakket vallen.
Het college vergadert doorgaans elke donderdagavond. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.
De algemeen directeur is bij alle vergaderingen aanwezig en staat in voor de voorbereiding, de notulering en de uitvoering van de beslissingen.

Samenstelling

Burgemeester

Boudewijn HERBOTS (CD&V)

Bevoegdheden
 • Veiligheid en Openbare Orde
 • Personeel en Organisatie
 • Financiën
 • Erediensten
 • Burgerlijke Stand
 • Lokale Economie en middenstand
 • Intergemeentelijke Samenwerking
 • Jumelage
 • Informatie en communicatie
Contactgegevens

Dorpsstraat 58

3440 Zoutleeuw

Tel.: 0478 22 73 53

mail

Zitdagen

Na afspraak via Carla Reynders: 011 94 90 00

Zaterdag: 9u00 - 12u00

1ste schepen

Roger MERTENS (CD&V)

Bevoegdheden
 • Ruimtelijke Ordening
 • Grond- en woonbeleid
 • Milieu, duurzaamheid en afvalbeleid
 • Patrimonium
 • Erfgoed
 • Mobiliteit
 • Onderwijs
Contactgegevens

Vleesstraat 6

3440 Zoutleeuw

Tel.: 0495 23 52 67

mail

Zitdagen

Alle dagen na afspraak via Carla Reynders: 011 94 90 00

2de schepen

Annita RENIERS (CD&V)

Bevoegdheden
 • Sport en Cultuur
 • Jeugd
 • Toerisme
 • Evenementen
 • Dierenwelzijn
Contactgegevens

Leenhaagstraat 3 A

3440 Zoutleeuw

Tel.: 0496 54 25 44

mail

Zitdagen

Donderdag, vrijdag en zaterdag na afspraak via Carla Reynders: 011 94 90 00

3de Schepen

Paul MATHUES (CD&V)

Bevoegdheden
 • Openbare Werken
 • Begraafplaatsen
 • Plantsoenen en bebloeming
 • Bermbeheer en grachten
Contactgegevens

Panisbornestraat 14 A

3440 Zoutleeuw

Tel.: 0495 21 90 43

mail

Zitdagen

Zaterdag na afspraak via Carla Reynders: 011 94 90 00

4de Schepen

Ilse BEELEN (CD&V)

Bevoegdheden
 • Voorzitter BCSD
 • Welzijn
 • Bibliotheek
 • Academie
 • Landbouw
 • Gezonde Gemeente
 • Senioren
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • BKO
Contactgegevens

Prof. R. Verdeyenstraat 1B

3440 Zoutleeuw

GSM: 0494 36 39 86

mail

Zitdagen

Donderdag na afspraak via Carla Reynders: 011 94 90 00

Voorzitter gemeenteraad en OCMW

Jos CEYSSENS (CD&V)

Contactgegevens

Nieuwstraat 3 A

3440 Zoutleeuw

GSM: 0476 25 89 83

mail