Gearchiveerd

Dit document werd gearchiveerd.


Commissie Intergemeentelijk Samenwerking (CIS)

Bevoegheden

Deze commissie waakt over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.  

Vergaderdata

De voorzitter roept de commissie samen in functie van de noodwendigheid.