Participatie van de burger

De gemeente Zoutleeuw heeft een aantal adviesraden. Deze gemeentelijke raden zijn adviesorganen en hebben geen beslissingsrecht in het schepencollege of de gemeenteraad. Via het georganiseerde verenigingsleven vertegenwoordigen ze een groot deel van de inwoners.

De adviesraden hebben volgende taken: als overlegplatform fungeren, het verdedigen van collectieve belangen van de aangesloten leden en het verstrekken van beleidsadvies. Elke adviesraad komt samen op geregelde tijdstippen.