Reglementen en verordeningen

Gemeenteraad: zitting van 25 april 2019

De burgemeester van de stad Zoutleeuw maakt, overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur, aan het publiek bekend, dat de gemeenteraad in zijn zitting van 25 april 2019 de hiernavolgende verordening heeft aangenomen :

 • Opheffen beslissing gemeenteraad d.d. 22/10/2002 betreffende de tarieven deelnemers kerst- en hobbybeurs.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 32
  Deze verordening treedt in voege op en wordt verbindend op de vijfde dag na de bekendmaking.
 • Opheffen beslissing gemeenteraad d.d. 20/03/2003 betreffende het tarief rondritten met paard en koets
  Register aantekening bekendmaking nummer : 33
  Deze verordening treedt in voege op en wordt verbindend op de vijfde dag na de bekendmaking.

 De tekst van deze verordening ligt ter inzage van het publiek op het secretariaat van de stad ten stadhuize tijdens de normale openingsuren.

 Gepubliceerd te Zoutleeuw, op 4 mei 2019

 De burgemeester,

 Boudewijn Herbots

Gemeenteraad: zitting van 28 februari 2019

De burgemeester van de stad Zoutleeuw maakt, overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur, aan het publiek bekend, dat de gemeenteraad in zijn zitting van 28 februari 2019 de hiernavolgende verordening heeft aangenomen :

 • Retributiereglement Kinderhoogdag 2019.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 10
  Deze verordening treedt in voege op en wordt verbindend op de vijfde dag na de bekendmaking.

De tekst van deze verordening ligt ter inzage van het publiek op het secretariaat van de stad ten stadhuize tijdens de normale openingsuren.

Gepubliceerd te Zoutleeuw, op 1 maart 2019

De burgemeester,
Boudewijn Herbots

Gemeenteraad: zitting van 24 januari 2019

De burgemeester van de stad Zoutleeuw maakt, overeenkomstig artikel 286 van het Decreet Lokaal Bestuur, aan het publiek bekend, dat de gemeenteraad in zijn zitting van 24 januari 2019 de hiernavolgende verordeningen heeft aangenomen :

 • Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing – aanslagjaar 2019.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 1
  Deze verordening treedt in voege op 01/01/2019.
 • Aanvullende belasting op de personenbelasting – aanslagjaar 2019.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 2
  Deze verordening treedt in voege op 24/01/2019.
 • Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 3
  Deze verordening treedt in voege op 24/01/2019.

De tekst van deze verordening ligt ter inzage van het publiek op het secretariaat van de stad ten stadhuize tijdens de normale openingsuren.

Gepubliceerd te Zoutleeuw, op 25 januari 2019

De burgemeester,

Boudewijn Herbots

Gemeenteraad: zitting van 18 december 2018

De burgemeester van de stad Zoutleeuw maakt, overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet, aan het publiek bekend, dat de gemeenteraad in zijn zitting van 18 december 2018 de hiernavolgende verordeningen heeft aangenomen:

 • Belasting op industriële voor verhuring bestemde koelcellen.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 962
  Deze verordening treedt in voege op 01/01/2019.
 • Contante belasting op de inzameling en verwerking van de hiernavolgende fracties van het huishoudelijk afval: het gewoon huisvuil, het grofvuil, gft, pmd en zachte plastics.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 963
  Deze verordening treedt in voege op 01/01/2019.
 • Belasting op aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 964
  Deze verordening treedt in voege op 01/01/2019.
 • Belasting op afgifte administratieve documenten.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 965
  Deze verordening treedt in voege op 01/01/2019.
 • Belasting op het ambtshalve opruimen van sluikstortingen door of in opdracht van de stad Zoutleeuw.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 966
  Deze verordening treedt in voege op 01/01/2019.
 • Belasting op ontgraving van stoffelijke overschotten.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 967
  Deze verordening treedt in voege op 01/01/2019.
 • Belasting op tweede verblijven.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 968
  Deze verordening treedt in voege op 01/01/2019.
 • Belasting op de voor bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 969
  Deze verordening treedt in voege op 01/01/2019.
 • Belasting op vreemde begravingen.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 970
  Deze verordening treedt in voege op 01/01/2019.
 • Contante belasting op de aanlevering van afvalstoffen op het containerpark.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 971
  Deze verordening treedt in voege op 01/01/2019.
 • Belastingreglement op inname openbaar domein.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 972
  Deze verordening treedt in voege op 01/01/2019.

De tekst van deze verordeningen liggen ter inzage van het publiek op het secretariaat van de stad ten stadhuize tijdens de normale openingsuren.

Gepubliceerd te Zoutleeuw, op 19/12/2018

De burgemeester,

Boudewijn Herbots

Gemeenteraad: zitting van 25 september 2018

De burgemeester van de stad Zoutleeuw maakt, overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet, aan het publiek bekend, dat gemeenteraad in zijn zitting van 25 september 2018 de hiernavolgende verordening heeft aangenomen :

 • Retributie op aanvragen tot voornaamsverandering.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 945
  Deze verordening treedt in voege op 01/10/2018.

De tekst van deze verordening ligt ter inzage van het publiek op het secretariaat van de stad ten stadhuize tijdens de normale openingsuren.

Gepubliceerd te Zoutleeuw, op 26/09/2018

De burgemeester,

B. Herbots

Gemeenteraad: zitting van 19 juli 2018

De burgemeester van de stad Zoutleeuw maakt, overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet, aan het publiek bekend, dat gemeenteraad in zijn zitting van 19 juli 2018 de hiernavolgende verordening heeft aangenomen :

 • Retributie op afgifte van kiezerslijsten.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 929
  Deze verordening treedt in voege en wordt verbindend op de vijfde dag na de bekendmaking.

De tekst van deze verordening ligt ter inzage van het publiek op het secretariaat van de stad ten stadhuize tijdens de normale openingsuren.

Gepubliceerd te Zoutleeuw, op 20/07/2018

De burgemeester,

B. Herbots

Gemeenteraad: zitting van 27 maart 2018

De burgemeester van de stad Zoutleeuw maakt, overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet, aan het publiek bekend, dat gemeenteraad in zijn zitting van 27 maart 2018 de hiernavolgende verordening heeft aangenomen :

 • Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen.

Register aantekening bekendmaking nummer : 898
Deze verordening treedt in voege en wordt verbindend op 01/04/2018.

De tekst van deze verordening ligt ter inzage van het publiek op het secretariaat van de stad ten stadhuize tijdens de normale openingsuren.

Gepubliceerd te Zoutleeuw, op 28/03/2018

De burgemeester,

B. Herbots

Gemeenteraad: zitting van 27 februari 2018

De burgemeester van de stad Zoutleeuw maakt, overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet, aan het publiek bekend, dat gemeenteraad in zijn zitting van 27 februari 2018 de hiernavolgende verordening heeft aangenomen :

 • Belastingreglement op aanvragen, vergunningen en diverse administratieve stukken/handelingen onder het beleidsdomein "Omgeving" o.m. in het kader van milieuwetgeving of wetgeving in het kader van ruimtelijke ordening.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 892
  Deze verordening treedt in voege en wordt verbindend op 01/03/2018.

De tekst van deze verordening ligt ter inzage van het publiek op het secretariaat van de stad ten stadhuize tijdens de normale openingsuren.

Gepubliceerd te Zoutleeuw, op 28/02/2018

De burgemeester,

B. Herbots

Gemeenteraad: zitting van 28 maart 2017

De burgemeester van de stad Zoutleeuw maakt, overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet, aan het publiek bekend, dat gemeenteraad in zijn zitting van 28 maart 2017 de hiernavolgende verordening heeft aangenomen :

 • Retributiereglement Kinderhoogdag 2017.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 817
  Dit reglement treedt in voege en wordt verbindend op 03/04/2017.

De tekst van deze verordening ligt ter inzage van het publiek op het secretariaat van de stad ten stadhuize tijdens de normale openingsuren.

Gepubliceerd te Zoutleeuw, op 29/03/2017

De burgemeester dd.,

V. Tweepenninckx

Gemeenteraad: zitting van 28 februari 2016

De burgemeester van de stad Zoutleeuw maakt, overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet, aan het publiek bekend, dat gemeenteraad in zijn zitting van 28 februari 2017 de hiernavolgende verordeningen heeft aangenomen :

 • Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 808
  Deze verordening treedt in voege en wordt verbindend op 01/01/2017.
 • Vaststellen bijdragen deelnemers sportactiviteiten van de sportdienst.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 809
  Deze verordening treedt in voege en wordt verbindend op 01/03/2017.
 • Vaststellen bijdragen deelnemers cultuurkampen.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 810
  Dit reglement treedt in voege en wordt verbindend op 01/03/2017.

De tekst van deze verordeningen liggen ter inzage van het publiek op het secretariaat van de stad ten stadhuize tijdens de normale openingsuren.

Gepubliceerd te Zoutleeuw, op 01/03/2017

De burgemeester, dd.

V. Tweepenninckx

Gemeenteraad: zitting van 21 december 2016

De burgemeester van de stad Zoutleeuw maakt, overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet, aan het publiek bekend, dat gemeenteraad in zijn zitting van 20 december 2016 de hiernavolgende verordeningen heeft aangenomen :

 • Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2017.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 797
  Deze verordening treedt in voege en wordt verbindend op 01/01/2017.
 • Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2017.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 798
  Deze verordening treedt in voege en wordt verbindend op 01/01/2017.

De tekst van deze verordeningen liggen ter inzage van het publiek op het secretariaat van de stad ten stadhuize tijdens de normale openingsuren.

Gepubliceerd te Zoutleeuw, op 21/12/2016

De burgemeester,

Dr. J. Ceyssens

Gemeenteraad: zitting van 24 mei 2016

De burgemeester van de stad Zoutleeuw maakt, overeenkomstig artikel 186 van het Gemeentedecreet, aan het publiek bekend, dat gemeenteraad in zijn zitting van 24 mei 2016 het hiernavolgend reglement heeft aangenomen :

 • Contantbelastingreglement voor de aanlevering op het containerpark.
  Register aantekening bekendmaking nummer : 745
  Deze verordening treedt in voege en wordt verbindend op 01/07/2016.

De tekst van deze verordening ligt ter inzage van het publiek op het secretariaat van de stad ten stadhuize tijdens de normale openingsuren.

Gepubliceerd te Zoutleeuw, op 25/05/2016

De burgemeester,

Dr. J. Ceyssens