Bekendmakingen omgevingsvergunning

Bekendmakingen Omgevingsvergunningen

 • OMV/2019/00051 van 13/06/2019 verbouwen eengezinswoning en bijgebouw, Neerlandensestraat 1, Simons-Vanthienen
 • OMV/2019/00049 van 13/06/2019 bouwen eengezinswoning met handelsruimte na afbraak bestaande bebouwing, Zoutleeuwse steenweg 45, Omachine Brahim
 • OMV/2019/00047 van 13/06/2019 bouwen eengezinswoning, Ossenwegstarat 21/A, Swijsen-Schildermans
 • OMV/2019/00046 van 13/06/2019 bouwen eengezinswoning, Ossenwegstraat 21/B, Karlien Swijsen
 • OMV/2019/00042/MEL van 06/06/2019 melding zorgwonen, Twee Getenstraat 12, Jozef Schops
 • OMV/2019/00040 van 06/06/2019 bouwen nieuwe eengezinswoning, afbraak bestaande woning en deel stallingen, Pelsbergstraat 1, Mees-Borgers
 • OMV/2019/00036 van 06/06/2019 uitbreiden en verbouwen eengezinswoning aan de Sint-Truidensesteenweg 55/C, Peetermans-Vancauwenbergh
 • OMV/2019/00034/VK van 06/06/2019 samenvoegen loten 3 en 4 tot één lot, verkaveling Kerkfabriek St-Leonardus aan de Runkelenstraat, Vandereycken Marc
 • OMV/2019/00021 van 06/06/2019 landbouwbedrijf voor o.a. het houden van 70 runderen, Hof ten Rhode 1, Geert Limborgs
 • OMV/2019/00039 van 16/05/2019 afbreken bijgebouwen en samenvoegen van 3 woningen tot 2 eengezinswoningen, Getestraat 12/A en 14, Vandereycken Marc
 • OMV/2019/00037 van 16/05/2019 melding van een propaangastank, Neerlandensestraat 41A, Kevin Van Roy

Openbare Onderzoeken Omgevingsvergunningen

 • OO 04/06/2019 - 03/07/2019: Bekendmaking openbaar onderzoek project voor bouw meergezinswoning met 17 wooneenheden, Ridderstraat 18 en 20 en Beekstraat 5, HV INVEST Hans Vandevoort
 • OO 23/05/2019 - 21/06/2019: Bekendmaking openbaar onderzoek grondwaterwinning Louis Claeslaan z.n., Marc Lenaerts
 • OO 15/05/2019 - 13/06/2019: Bekendmaking openbaar onderzoek grondwaterwinningen Heerbaan en Ketelstraat, Vandevelde LV

Openbare Onderzoeken Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Openbare onderzoeken divers

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle documenten liggen ter inzage bij de dienst Omgeving van dinsdag tot en met zaterdag tussen 9 uur en 12 uur en op donderdagavond tussen 16u en 19u

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezwaren kunnen:

 1. schriftelijk via een beveiligde zending worden ingediend t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Aen den Hoorn 1 te 3440 Zoutleeuw

 2. via e-mail ingediend worden op omgeving@zoutleeuw.be.