Bekendmakingen omgevingsvergunning

Bekendmakingen Omgevingsvergunningen

  • OMV/2018/00100 van 14/02/2019 bouwen eengezinswoning, Terhagenstraat 6/C, David Dirk
  • OMV/2019/00007/MEL van 31/01/2019 renoveren voorgevel, Kerkhofstraat 29, Michel Struys
  • OMV/2019/00006/MEL van 31/01/2019 vervangen poort door dubbelraam en deur, Grote Steenweg 117, Respen Joram
  • OMV/2018/00078 van 31/01/2019 aanleg piste voor paarden + mestopslagplaats, Terweidenstraat 65, Tim Papin
  • OMV/2019/00001 van 17/01/2019 plaatsen reclamepaneel, Terweidenstraat 34 bus 1, Katleen Nagels
  • OMV/2018/00093 van 17/01/2019 bouwen eengezinswoning, Grazenseweg 7, Goossens-D'Hooghe

Openbare Onderzoeken Omgevingsvergunningen

Openbare Onderzoeken Ruimtelijke Uitvoeringsplannen

Openbare onderzoeken divers

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle documenten liggen ter inzage bij de dienst Omgeving van dinsdag tot en met zaterdag tussen 9 uur en 12 uur en op donderdagavond tussen 16u en 19u

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezwaren kunnen:

  1. schriftelijk via een beveiligde zending worden ingediend t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen, Aen den Hoorn 1 te 3440 Zoutleeuw

  2. via e-mail ingediend worden op omgeving@zoutleeuw.be.