Belastingen en retributies

Belastingen

Belasting op tweede verblijven.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Aangifteformulier tweede verblijven

Aangifteformulier tweede verblijven achterzijde

Belasting op leegstand van gebouwen en woningen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraard, zitting 28/02/2017

Belasting op afgifte van rijbewijzen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 28/01/2014

Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2019

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 24/01/2018

Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2019

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 24/01/2019

Vrijstelling van onroerende voorheffing voor startende zelfstandigen/vrije beroepen, zitting 21/04/2005

Belasting op aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Aangifteformulier aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden

Aangifteformulier aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden achterzijde

Belasting op de voor bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Aangifteformulier drukwerken met handelskarakter

Aangifteformulier drukwerken met handelskarakter achterzijde

Belasting op industriële voor verhuring bestemde koelcellen.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Aangifteformulier industriele koelcellen

Aangifteformulier industriele koelcellen achterzijde

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 29/01/2013

Belasting op opruiming van sluikstortingen.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Belasting op afgifte administratieve stukken

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Belasting op inname openbaar domein

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Belasting op ontgraving van stoffelijke overblijfselen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Belasting op vreemde begravingen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Contantbelasting recyclagepark

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Contantbelastingreglement voor de inzameling van de fracties van gewoon huisvuil, grofvuil, GFT en PMD

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Belasting op aanvragen, vergunnigen en diverse administratieve stukken/handelingen onder het beleidsdomein "Omgeving" o.m. in het kader van milieuwetgeving of wetgeving in het kader van ruimtelijke ordening.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2012

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 22/12/2015: Aanpassing art. 46 van raadsbesluit van 18/12/2012

Retributies

Inkomgeld voor familievoorstellingen i.k.v. "Koekeloere"

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het schepencollege, zitting 01/10/2015

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het schepencollege, zitting 01/10/2015: Aanpassing datum in artikel 1.

Bijdrage deelnemers aan leesbevorderende activiteiten POB voor scholen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 19/12/2013

Bijdrage voor deelnemers aan voorstellingen voor scholen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 26/02/2013

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 24/01/2019

Retributie voor technische dienstverlening

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2012

Retributie voor uitvoering van werken ten last van derden

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2012

Retributie op verkoop sticker ophalen grof huisvuil

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2012

Retributie op verkoop toeristische folders, boeken, kaarten streekproducten e.a.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2012

Bijdrage deelnemers aan sportactiviteiten van de sportdienst

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 28/02/2017

Bijdrage deelnemers aan cultuurkampen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 28/02/2017

Tarief voor plaatsen advertenties in infoblad Zoutpot

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 31/01/2012

Retributie inzake plaatselijke openbare bibliotheek

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 25/03/2014

Retributie op verkoop van afvalbakjes en composteerbare zakken

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 31/05/2011

Retributie inzake gebruik gemeenschapscentrum

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 26/10/2010

Retributie voor gebruik sportinfrastructuur van SBSO Zonnegroen door sportclubs

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 23/03/2010

Retributie voor het plaatsen van advertenties in de 'Toeristische Gids'

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 25/06/2009

Tarief adminstratiekosten boekingen begeleide groepsbezoeken

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 21/01/2009

Retributie op de verkoop van gedenkstenen voor de urnenvelden van de gemeentelijke begraafplaatsen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 25/03/2014

Tarieven ouderbijdragen voor BKO

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 24/02/2015

Bemiddeling in het kader van de administratieve geldboetes

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 28/02/2008

Tarieven deelnemers hondenwandeling

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 26/04/2007

Retributie Kinderhoogdag 2017

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 28/02/2017

Retributie op concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 23/12/2004

Retributie op de verkoop van compostbakken

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 25/05/2004

Retributie op de verkoop van compostvaten

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 25/05/2004

Retributie afgifte kiezerslijsten

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 19/07/2018

Tarief rondritten paard en koets

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 20/03/2003

Bijdrage deelnemers jaarlijkse kerst- en hobbybeurs

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 22/10/2002

Retributie op verkoop van grafkelders

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 27/11/2001