Belastingen en retributies

Belastingen

Belasting op tweede verblijven.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Aangifteformulier tweede verblijven

Aangifteformulier tweede verblijven achterzijde

Belasting op leegstand van gebouwen en woningen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraard, zitting 28/02/2017

Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2019

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 24/01/2018

Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2019

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 24/01/2019

Vrijstelling van onroerende voorheffing voor startende zelfstandigen/vrije beroepen, zitting 21/04/2005

Belasting op aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Aangifteformulier aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden

Aangifteformulier aanplakborden voor publiciteitsdoeleinden achterzijde

Belasting op de voor bestemmelingen kosteloze verspreiding aan huis van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten. (reclame@zoutleeuw.be)

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Aangifteformulier drukwerken met handelskarakter  Formulier invullen en mailen naar dit mailadres

Aangifteformulier drukwerken met handelskarakter achterzijde

Belasting op industriële voor verhuring bestemde koelcellen.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Aangifteformulier industriele koelcellen

Aangifteformulier industriele koelcellen achterzijde

Belasting op opruiming van sluikstortingen.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Belasting op afgifte administratieve stukken

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Belasting op inname openbaar domein

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Belasting op ontgraving van stoffelijke overblijfselen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Belasting op vreemde begravingen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Contantbelasting recyclagepark

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Contantbelastingreglement voor de inzameling van de fracties van gewoon huisvuil, grofvuil, GFT en PMD

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2018

Belasting op aanvragen, vergunnigen en diverse administratieve stukken/handelingen onder het beleidsdomein "Omgeving" o.m. in het kader van milieuwetgeving of wetgeving in het kader van ruimtelijke ordening.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 27/02/2018

Retributies

Retributie op aanvragen tot voornaamsverandering

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 25/09/2018

Retributie voor het nuttigen van dranken in het Bibcafé

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 17/12/2015

Inkomgeld voor familievoorstellingen i.k.v. "Koekeloere"

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het schepencollege, zitting 01/10/2015

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van het schepencollege, zitting 01/10/2015: Aanpassing datum in artikel 1.

Bijdrage deelnemers aan leesbevorderende activiteiten POB voor scholen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 19/11/2013

Bijdrage voor deelnemers aan voorstellingen voor scholen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 26/02/2013

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 24/01/2019

Retributie voor technische dienstverlening

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2012

Retributie voor uitvoering van werken ten last van derden

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2012

Retributie op verkoop sticker ophalen grof huisvuil

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2012

Retributie op verkoop toeristische folders, boeken, kaarten streekproducten e.a.

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 18/12/2012

Bijdrage deelnemers aan sportactiviteiten van de sportdienst

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 28/02/2017

Bijdrage deelnemers aan cultuurkampen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 28/02/2017

Tarief voor plaatsen advertenties in infoblad Zoutpot

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 31/01/2012

Retributie inzake plaatselijke openbare bibliotheek

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 07/07/2015

Retributie op verkoop van afvalbakjes en composteerbare zakken

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 31/05/2011

Retributie inzake gebruik gemeenschapscentrum

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 26/10/2010

Retributie voor gebruik sportinfrastructuur van SBSO Zonnegroen door sportclubs

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 23/03/2010

Retributie voor het plaatsen van advertenties in de 'Toeristische Gids'

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 25/06/2009

Tarief adminstratiekosten boekingen begeleide groepsbezoeken

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 21/01/2009

Retributie op de verkoop van gedenkstenen voor de urnenvelden van de gemeentelijke begraafplaatsen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 25/03/2014

Tarieven ouderbijdragen voor BKO

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 24/02/2015

Bemiddeling in het kader van de administratieve geldboetes

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 28/02/2008

Tarieven deelnemers hondenwandeling

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 26/04/2007

Retributie Kinderhoogdag 2019

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 28/02/2019

Retributie op concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 23/12/2004

Retributie op de verkoop van compostbakken

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 25/05/2004

Retributie op de verkoop van compostvaten

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 25/05/2004

Retributie afgifte kiezerslijsten

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 19/07/2018

Retributie op verkoop van grafkelders

Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de gemeenteraad, zitting 27/11/2001