Financiële dienst

De Financieel directeur heeft de algemene leiding van de financiële dienst. Hij doet onder persoonlijke verantwoordelijkheid, en na controle van de regelmatigheid en wettigheid en binnen de marges van het budget, de ontvangsten en uitgaven die hem door het college worden opgedragen.

Financieel directeur

Peter Vanmechelen
T 011 94 90 21
F 011 94 90 98
e-mail

Administratieve medewerkers

Francine Lowel
Adm. medewerker
T 011 94 90 23
e-mail

Martine Groven
Adm. medewerker 
T 011 94 90 22
e-mail

Zitdagen Financieel directeur

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

9u - 12u

9u - 12u 

13u - 16u

9u - 12u
16u - 19u

9u - 12u

terug...

Taken

Samen met zijn collega’s staat de Financieel directeur

 in voor onder andere:

 • opmaken van het jaarlijks budget en van de budgetwijzigingen
 • opmaken van het meerjarig financieel beleidsplan 
 • opmaken van de jaarrekening, resultatenrekening, de balans en de bijhorende toelichting en het financieel jaarverslag
 • bijhouden van de inventaris van het gemeentelijke patrimonium
 • nazicht budget en rekening kerkfabrieken
 • opstellen van gemeentelijke reglementen voor retributies, belastingen en tarieven
 • aangiften schadegevallen aan verzekering + opvolgen dossiers
 • opmaken bestelbons en invorderingsrechten
 • verwerken binnenkomende facturen (nazicht en aanrekenen)
 • aanvragen van leningen ter financiering buitengewone uitgaven
 • opmaken van belastingkohieren
 • behandeling bezwaarschriften inzake gemeentebelastingen
 • behandeling subsidies en premies
 • boeken van alle gemeentelijke uitgaven en ontvangsten
 • BTW boekhouding en aangifte
 • bijhouden gemeentelijke schoolboekhouding
 • opvolgen dossiers buitengewone werken en aankopen

Belastingen en retributies

terug... 

Producten

Contacteer ons

Aen den Hoorn 1
3440 Zoutleeuw
T 011 94 90 20
F 011 94 90 98
Mail ons

Openingsuren

ma.: gesloten

di. t.e.m. za.: 09u - 12u

wo.: 13u - 16u

do.: 16u - 19u