Openingsuren & contact

22/07/2021 - Update Zoutleeuw

Gelet op de weersvoorspellingen, met mogelijks plaatselijk intens onweer vanaf zaterdag 24 juli, doet onze technische dienst er alles aan om klaar te zijn. Dijken en dammen worden gecontroleerd en waar nodig bijkomend verstevigd.

Natte zandzakjes die bij de vorige overstromingen werden gelegd en nu niet meer gebruikt worden, worden door de technische dienst opgehaald en vervangen door een pallet met nieuwe zandzakken.

Alle andere zandzakken blijven liggen en worden pas opgehaald van zodra de weersomstandigheden dit toelaten. De zandzakjes die u dan niet meer wenst te gebruiken, zullen opgehaald worden. Verdere communicatie hierover volgt volgende week.

De strategische voorraad zandzakjes werd ook terug aangevuld en kan ingezet worden op die locaties waar de nood het hoogst zou zijn bij eventuele wateroverlast.

Big bags gevuld met zand, bijhorende zakken en een buis om de zakken te vullen, staan klaar:

  • in de Lewastraat 3 (stadsloods thv ingang voormalig containerpark)
  • in de Schoolstraat te Budingen (parking begrafenisondernemer Stiers)
  • aan de kerk van Halle (parking achter de kerk)

Hier kan/mag je, indien nodig, zakken vullen en halen.

Heeft u nog problemen om afval dat ontstaan is ten gevolge van waterschade kwijt te raken, neem dan contact op met onze milieudienst via 011-94 90 34.

Meer info: https://www.zoutleeuw.be/getroffen-door-waterschade-kosteloos-naar-het-recyclagepark

Betreffende de waterschade: zorg voor voldoende bewijzen voor uw verzekering. Neem voldoende foto’s van de geleden schade, de defecte toestellen en huisraad - zowel in de woning als van zodra deze in de container werden verzameld.

Gepubliceerd op donderdag 22 juli 2021 14.21 u.