Openingsuren & contact

Project Ter Boogaerde - VZW Stijn

Wat?

Het betreft een aangepast nieuwbouwproject dat moet voorzien in de huisvesting van personen met een niet aangeboren mentaal/fysiek handicap, evenals in gemeenschappelijk ruimtes en lokalen voor verzorging en administratie. In eerste instantie wil men 18 personen huisvesten.

Wie?

De centra die deel uitmaken van vzw Stijn willen op een deskundige en geïnspireerde wijze vooral het welzijn van personen met een handicap bevorderen waarvoor binnen de bestaande zorg geen adequaat antwoord bestaat. Hierbij is het hun streefdoel om, door op maat gemaakte zorg en begeleiding te verstrekken, iedereen kansen te geven om een eigen levensweg te gaan.

Via wederzijdse integratie wensen zij een positief contact te realiseren tussen de personen met een handicap en personen zonder handicap (de eigen leefgroep, de familieleden, de omwonenden).

Ook vrijwilligers hebben een speciale plaats in de organisatie.

Status?

De samenwerkinsgovereenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad van juni 2011 en op 28 oktober werd de overeenkomst officieel ondertekend. Het gebouw werd in januari 2019 in gebruik genomen.

Investeringskost Stad?

VZW Stijn treedt op als bouwheer en beheerder. De stad geeft hiervoor haar grond in erfpacht aan de VZW.