Openingsuren & contact

BioBlitz Tienbunders 1000-soortendag (Domein Pardon & Dolvenbos) Hallo, ik ben Vlieg en ik wijs de weg naar leuke activiteiten voor kinderen. Meer info op www.vliegjemee.be!

--English below under the Dutch description--
 
Op zaterdag 27 mei kammen we het prachtige natuurgebied de Tienbunders uit!
Het doel is om op 24u tijd op zoek te gaan naar zoveel mogelijk planten- en diersoorten en deze te registreren via waarnemingen.be.
Dit kan op eigen houtje of via één of meerdere van de themawandelingen.
 
Doorheen de dag worden er 5 geleide themawandelingen georganiseerd door een lokale soortenexpert op het domein Pardon (privaat).

Inschrijven voor deze themawandelingen is verplicht.
Er is geen bepaalde voorkennis vereist, enige ervaring met waarnemingen.be en de ondersteunende apps (ObsIdentify, ObsMapp, iObs) is handig. Uitleg over het gebruik hiervan wordt ter plaatsen verschaft voor onervaren gebruikers.
 
 
Deelnemers die liever op eigen houtje deelnemen aan de BioBlitz, kunnen doorheen de dag terecht voor informatie op het domein Pardon (parkeren is hier niet mogelijk).
Er zal een presentatie over het gebruik van waarnemingen.be en de ondersteunende apps (ObsIdentify, ObsMapp, iObs) doorlopend afgespeeld worden. Een gebiedsteller houdt live het overzicht bij van de gevonden soorten. Tot slot kan je er eveneens een plannetje met een uitgestippelde BioBlitz wandeling of een zoekkaart voor kinderen ophalen.
 
Dit evenement wordt georganiseerd in kader van het LIFE ENPLC project, een Europees gesubsidieerd project dat de brug legt tussen private landeigenaars en natuurverenigingen. Uniek aan deze BioBlitz is immers de mogelijkheid om het privédomein van Claude Pardon (dat deel uitmaakt van het reservaat de Tienbunders) te bezoeken. Enkel voor deze BioBlitz wordt het (beperkt) opengesteld voor publiek.
 
Tijdens de 1000-soortendag kan je zelf waarnemingen toevoegen aan onze soortenlijst via waarnemingen.be of de apps Obsmapp, iObs of Obsidentify. De ingevoerde gegevens worden gecontroleerd door experts en daarna gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. Op die manier draag je dus zelf je steentje bij aan het in kaart brengen van de biodiversiteit.

------------------------------------------

On Saturday 27th of May, we will comb the beautiful nature reserve "Tienbunder"!
The aim is to search for as many plant and animal species as possible in 24 hours and register them via observation.org (waarnemingen.be).
You can do this on your own or via one or more of the guided tours organised on Saterday.

Throughout the day, 5 guided tours will be organised by local species experts on the Pardon domain (private property).
Registration for these themed walks is mandatory.
Prior knowledge isn't required, some experience with observation.org and the supporting apps (ObsIdentify, ObsMapp, iObs) is useful. Explanations on how to use these will be provided on site for inexperienced users.

Registration for the moth walk (morning)
Registration for the early bird walk (morning)
Registration for the flora walk (morning)
Registration for the insects and invertebrates walk (afternoon)
Registration for the bat walk (evening/night)

Participants who prefer to participate in the BioBlitz on their own, can visit the Pardon domain (private property) throughout the day for information (not possible to park on the property).
A presentation on the use of observation.org and its supporting apps (ObsIdentify, ObsMapp, iObs) will be played continuously. An area counter will keep a live overview of the species found. You can also pick up a plan with a mapped BioBlitz walk or a search map for children.

This event is organised as part of the LIFE ENPLC project, a European-funded project that's building bridges between private landowners and nature organisations. Unique for this BioBlitz is the opportunity to visit Claude Pardon's private property (part of the "Tienbunders" nature reserve). Only for this BioBlitz, the property will be opened to the public.
During the 1000 species day, you can add your own observations to our species list via observation.org or the apps Obsmapp, iObs or Obsidentify. The entered data will be checked by internal and external experts and then used for scientific research. This way, you contribute to mapping biodiversity. 

Praktische informatie

Wanneer

Waar

Parkeren niet op de Tien bundersweg, maar kan in Dorpsstraat (of Leenhaagstraat) te 3440 Zoutleeuw

Organisatie

Natuurpunt Beheer