Openingsuren & contact

Algemene bouwvoorschriften

Eengezinswoningen

Een aanvraag mag op geen enkel ogenblik de goede ruimtelijke ordening (gepaste en wenselijke inplanting) in de omgeving van het gebied/straat in het gedrang brengen. Aanvragen moeten dan ook getoetst worden aan criteria zoals: ligging van het perceel, reliëf van het perceel, aanwezigheid van nutsvoorzieningen, materiaalgebruik, …. De algemene bouwvoorschriften die gehanteerd worden door Ruimte Vlaanderen en onze dienst Omgeving moeten hierbij een leidraad vormen. Bekijk de algemene bouwvoorschriften.

Meergezinswoningen en appartementen

In de nota meergezinswoningen in de kernen van het buitengebied wordt een afwegingskader gegeven hoe men kan omgaan met aanvragen m.b.t. het oprichten van meergezinswoningen in de kernen van het buitengebied.

We zien dat minimumnormen / - oppervlakten toegepast worden op meergezinswoningen in stedelijke gebieden en grotere gemeenten, d.w.z. dat deze normen zeker kunnen toegepast worden voor de meergezinswoningen in de kernen van de buitengebieden. Naast de voornoemde criteria werden nog een aantal kwaliteitsnormen bepaald (zie p. 10 en 11 van bovengenoemde nota).

Let wel: appartementen zijn enkel toegelaten in het centrum van Zoutleeuw (met uitzondering van sociale woonprojecten).