Openingsuren & contact

Beleidsrapporten

In 2011 werd een nieuw decreet goedgekeurd door de Vlaamse Overheid waardoor de steden en gemeenten voortaan op een andere manier beleidsplannen moeten opmaken.

Daar waar er vroeger diverse plannen bestonden (o.a. in verband met jeugd, sport, cultuur, welzijn, milieu…) moet vanaf nu alles in 1 plan opgenomen worden.

Zo’n globaal plan bevat beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties op de verschillende beleidsdomeinen en daaraan gekoppeld een financieel meerjarenplan, de zogenaamde beheers- en beleidscyclus, kortweg BBC.

Voor onze stad loopt de planningsperiode vanaf januari 2014 tot en met eind 2019.

Het beleidsplan is gebaseerd op 4 invalshoeken:

  • De lokale beleidsvisie: hoe ziet het stadsbestuur en de administratie het beleid?
  • De omgevingsanalyse: waar staan we op dit moment en wat zijn de maatschappelijke tendensen?
  • De Vlaamse beleidsprioriteiten: wat legt Vlaanderen op en welke subsidies stellen zij voorop?
  • De participatie: het betrekken van de burger bij de beleidsplanning

Bijlagen