Openingsuren & contact

Bericht aan de bevolking ivm corona crisis (Update 06/04)

De Nationale veiligheidsraad heeft beslist dat de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden verlengd tot en met zondag 19 april. Tot en met 19 april 2020 (behoudens anders vermeld) gelden volgende maatregelen:

- De stadsdiensten en het OCMW sluiten de loketten en werken enkel nog op afspraak voor dringende zaken.

Het stadskantoor zal volledig gesloten zijn op zaterdagen. Dat betekent ook niet bereikbaar op afspraak of telefonisch.

Een afspraak maken kan:

- De thuisdiensten en de bezorging van de warme maaltijden vanuit het OCMW blijven voorlopig gegarandeerd.

- Stad Zoutleeuw start met een boodschappendienst voor risicogroepen en mensen in quarantaine tijdens de periode van de corona maatregelen.

- De bibliotheek is gesloten, materialen afhalen is weer mogelijk vanaf 1 april. Alle materialen zijn verlengd tot en met 15 mei 2020. Meer info over het afhalen van materialen kan je terugvinden op de website van de bibliotheek.

- GC De Passant is gesloten. Alle geplande activiteiten worden geannuleerd t.e.m. 2 mei, zowel in de sporthal, de cultuurzaal en de cafetaria. De enige uitzondering is de bloedinzameling van het Rode Kruis op 29 april 2020.

- De burgemeester heeft beslist alle evenementen in Zoutleeuw, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn, op te schorten tot en met 2 mei 2020.

- Het wijkkantoor van de politie sluit zijn deuren en werkt enkel op afspraak via 011 70 58 30.

- De zittingen van het Vredegerecht in AC Aen den Hoorn te Zoutleeuw worden uitgesteld t.e.m. 19 april 2020.

- De buitenschoolse kinderopvang ‘De Leeuwtjes’ in Zoutleeuw én Budingen blijft open. Tijdens de paasvakantie is de (nood)opvang georganiseerd in samenwerking met de scholen. Voor info of dringende nood aan opvang kan je hier mailen

- De kinderopvang ‘De Kaboutertjes’ blijft geopend. Alle opvanginitiatieven preventief sluiten is op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid nog steeds niet nodig.

- In de gemeentelijke kleuterschool ‘De Kleine Picasso’ worden alle lessen geschorst en er wordt opvang voorzien conform de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs.

- Alle sportkampen van de stad Zoutleeuw die voorzien waren tijdens de paasvakantie worden geannuleerd. Er wordt later gecommuniceerd over te terugbetaling van de inschrijvingsgelden.

- De specifieke maatregelen voor woonzorgcentra kan u hier terugvinden:

- EcoWerf zal al haar recyclageparken heropenen op 7 april. EcoWerf streeft naar een goed evenwicht tussen een voor iedereen veilige omgeving op de recyclageparken én een efficiënte operationele werking. We communiceren de volgende dagen nog over de voorwaarden waaronder afvalstoffen op het recyclagepark kunnen aangeleverd worden. 

- Gelieve voortaan geen textiel meer te deponeren in de textielcontainers tot het einde van de Corona-crisis.

- De wekelijkse markt op donderdag zal niet plaatsvinden.

- De ritten van de mindermobielencentrale worden opgeschort.

- De externe dienstverlening die doorgaat in AC Aen den Hoorn (zitdagen van wijk-werken, het ondernemersloket, zelfstandige pensioenen) wordt geannuleerd t.e.m. 02/05/2020.

- Wat de handelszaken betreft verwijzen we naar de officiële lijst van FAQ die voortdurend up-to-date wordt gehouden door FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Via VlaanderenOnline kan u nagaan welke handelaars in Zoutleeuw bereikbaar blijven.

De gezondheid van onze burgers, personeel en alle andere mensen staat centraal.

Op www.zoutleeuw.be en op www.info-coronavirus.be vind je steeds de meest recente informatie. Wij blijven evalueren en hoger genoemde informatie kan steeds bijgestuurd worden indien nodig.

  • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
  • Voor vragen over economie: 0800/120.33
  • Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/501.4000
Gepubliceerd op dinsdag 24 maart 2020 13.58 u.