Openingsuren & contact

Bericht aan de bevolking ivm corona crisis - update 28 mei

Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, vanaf maandag 18 mei. Vanaf deze datum (behoudens tegenbericht of anders vermeld) gelden of blijven volgende maatregelen gelden:

- De stadsdiensten en OCMW werken enkel op afspraak ook voor niet dringende zaken en dit tijdens de normale openingsuren. Zie nieuwsbericht voor het maken van afspraken.

- De thuisdiensten en bezorging van warme maaltijden vanuit het OCMW blijven gegarandeerd.

- Stad Zoutleeuw organiseert een boodschappendienst voor risicogroepen en mensen in quarantaine.

- De opbelactie voor 75+ers gaat verder alsook het inzamelen van oude laptops voor kansarme jongeren.

- De bibliotheek is gesloten, maar materialen afhalen blijft mogelijk. Alle materialen zijn verlengd tem 30/6. Meer info.

- GC De Passant blijft gesloten. Alle geplande activiteiten worden geannuleerd tem 30/6, zowel in de sporthal, cultuurzaal en cafetaria.

- De burgemeester heeft beslist ALLE evenementen in Zoutleeuw, ongeacht hun omvang en of ze OPENBAAR of PRIVE zijn, op te schorten tot en met 30/6.  Afhankelijk van de evolutie van de pandemie kan/zal dit verlengd worden tot 31/08.

- Het wijkkantoor v.d. politie sluit zijn deuren en werkt enkel op afspraak via 011 70 58 30.

- De zittingen v.h. Vredegerecht in AC Aen den Hoorn zijn heropgestart (enkel ma.- en do. voormiddag).

- De buitenschoolse kinderopvang ‘De Leeuwtjes’ in Zoutleeuw én Budingen blijft open. Zolang er (nood)opvang georganiseerd wordt in de scholen kan je ook bij ons inschrijven voor (nood)opvang voor en na de schooluren. Voor info of dringende nood aan opvang kan je hier mailen

- De kinderopvang ‘De Kaboutertjes’ blijft geopend.

- In gem. kleuterschool ‘De Kleine Picasso’ worden alle lessen geschorst en er wordt opvang voorzien conform de richtlijnen van het Min. van Onderwijs.

- Alle sportkampen van de stad Zoutleeuw tijdens de zomermaanden blijven voorlopig 'on hold'.

- Huidige stand van zaken Woonzorgcentra Zoutleeuw (gegevens 22/05 Vlaams Agentschap Zorg)

  • 3 woonzorgcentra met 189 bewoners en 212 medewerkers waarvan 189 bewoners en 178 medewerkers getest : één melding van een (mogelijke) Covid 19-besmetting
  • Alle instellingen in Zoutleeuw (Woonzorgcentra, Opvangcentrum Dormaal, Ter Bogaerde) hebben tot op heden voldoende materiaal en we doen er alles aan om deze aanvoer te blijven verzekeren
  • Vanaf 18/5 mag er onder strikte voorwaarden terug bezoek in onze woonzorgcentra. De specifieke maatregelen voor woonzorgcentra kan u hier terugvinden:

- Het recyclagepark van EcoWerf blijft geopend. Dankzij jullie burgerzin verloopt dit vlot en veilig!

- Ecowerf zorgt ervoor dat de glasbollen extra geledigd worden. Te vaak wordt ander afval gedropt naast de glascontainers. Dit is zwerfvuil. Ook hier willen we beroep doen op jullie: deponeer geen zwerfvuil naast de glasbollen. De huis-aan-huis ophalingen blijven verzekerd voor de restfracties, papier en GFT. Niet in de grachten of aan de glasbollen!

- Wekelijkse markt : de stad heeft aangeboden de wekelijkse markt onder veilige omstandigheden te laten doorgaan, maar de marktkramers gingen hier voorlopig niet op in.

- De ritten van de mindermobielencentrale blijven opgeschort.

- De externe dienstverlening die doorgaat in AC Aen den Hoorn (zitdagen van wijk-werken en zelfstandige pensioenen) blijven geannuleerd tem 30/6.

- Het Begeleidingsloket voor Ondernemers Zuid Oost Hageland is opnieuw opgestart met haar zitdagen in AC Aen den Hoorn op afspraak: Mail of 0473 83 87 04

- De heropstart van de kap- en schoonheidssalons is goed en veilig verlopen. Dank aan iedereen (prof. en klanten) voor de inzet en discipline.

- Het skateterrein aan GC de Passant en het sportveldje in het stadspark zijn terug open mits strikte naleving van de geafficheerde regels: MAX 3 personen per terrein.

- De buurtspeeltuintjes in open lucht zijn terug open. Meer info.

- Sportverenigingen mogen onder strikte voorwaarden en na melding in open lucht en op openbare plaatsen opnieuw trainen.

- KMO en handelaars: via VlaanderenOnline kan u nagaan welke handelaars bereikbaar blijven.

 Info:

Meest recente info: www.zoutleeuw.be en op www.info-coronavirus.be. Wij blijven evalueren en hoger genoemde informatie kan steeds bijgestuurd worden indien nodig.

  • Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
  • Voor vragen over economie: 0800/120.33
  • Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/501.4000
Gepubliceerd op zondag 17 mei 2020 11 u.