Openingsuren & contact

Beste medeburgers,

Net zoals overal in Vlaanderen, en voornamelijk in onze onmiddellijke nabijheid Zuid-Limburg, worden wij in Zoutleeuw helaas ook geconfronteerd met het covid-19 virus.

Ook bij ons zijn medeburgers positief getest op het virus. Ook bij ons worden vrienden of buren rechtstreeks getroffen. Cijfers heb ik niet, want die worden ons ook niet doorgeven. Maar het is een illusie te denken dat Zoutleeuw gespaard zal blijven.

Daarom is het bestuur, vanaf het begin van de crisis, nu zo’n twee weken geleden, onmiddellijk opgetreden. Alle evenementen werden afgelast (nu verlengd tot en met 2 mei). Er werd een crisiscel opgericht om de situatie op de voet te volgen en indien nodig in te grijpen.

De werking van het ganse lokale bestuur werd op een kleine week tijd helemaal omgevormd en aangepast aan de nieuwe situatie! Een boodschappendienst voor kwetsbare medeburgers werd opgericht. De bedeling van de voedselpakketten van de voedselbank wordt logistiek mee ondersteund, extra mondmaskers voorzien voor de zelfstandige verpleegkundigen, de Woonzorgcentra, de Buitenschoolse Kinderopvang en het Tijdelijk Opvangcentrum te Dormaal werden verdeeld.

Al de woonzorgcentra op ons grondgebied (De Vesten, ST. Elisabethsdal en Ravelijn) zijn op slot. De situatie is voorlopig onder controle. Ook zo in het Tijdelijk Opvangcentrum te Dormaal. Allemaal dankzij het snelle ingrijpen van de directies en het personeel van al deze instellingen..

Of dit voldoende zal zijn, zal later blijken maar indien nodig zal het stadsbestuur extra maatregelen nemen. Steeds in overleg met de noodplanning van de provincie. Zij sturen aan. Deze crisis kan alleen bedwongen worden als alle overheden elkaar maximaal ondersteunen.

De politie controleert de naleving van alle maatregelen en grijpt in bij overtredingen. Dit werpt zijn vruchten af. Vorige week werden geen overtredingen vastgesteld.

We doen er alles aan om de essentiële dienstverlening te verzekeren.

Al het nodige om jullie te helpen waar we kunnen en ons samen door deze moeilijke periode te loodsen.

Dit had nooit gekunnen zonder het engagement van onze medewerkers. Dank daarvoor.

Maar dit kan ook niet zonder jullie burgerzin. De maatregelen zijn hard maar nodig. We zullen er ook op toezien dat ze gerespecteerd worden. Alle maatregelen moeten strikt opgevolgd worden. Mensenlevens staan op het spel.

Wij staan erop steeds open en transparant met jullie te communiceren. Het is begrijpelijk dat er onrust en angst is. Met een warm hart en gezond verstand kunnen we ook deze crisis aan. Maar het zal pijn doen en sommigen zullen hard getroffen worden.

Wij blijven verder alles in het werk stellen om goed zorg te dragen voor elke bewoner van Zoutleeuw. Aarzel niet ons te contacteren bij vragen of ongerustheid.

Ook al moeten we bij elkaar uit de buurt blijven. We moeten ervoor zorgen dat we ons meer verbonden voelen dan ooit.

Tot slot:

Een oprechte DANKUWEL: Mevrouw of Mijnheer aan de kassa, de postbode, de politieagent, de kinderverzorger(ster), de leerkracht, de beambte, de verpleeg- of zorgkundige, de ambulancier, de brandweerman/vrouw, de geneesheer, de vuilnisophalers…

Allen die zich dag en nacht inzetten voor onze gezondheid, bevoorrading, veiligheid: bedankt!

Houdt oech goed! Samen komen we erdoor!

Personeel en Bestuur Stad-OCMW Zoutleeuw

Vragen

  • info-coronavirus.be of 0800-14.689. 
  • Zoek je in deze onzekere tijden een luisterend oor? Bij Tele-Onthaal kan je terecht op telefoonnummer 106 of chat op tele-onthaal.be.
  • Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102 of chat op awel.be
Gepubliceerd op maandag 30 maart 2020 11.46 u.