Openingsuren & contact

Bevraging gedeelde mobiliteit

Naar aanleiding van onze intentie om in te stappen in een systeem van deelauto’s willen wij graag naar de mening polsen van de burgers m.b.t. gedeelde mobiliteit.

Wij onderzoeken de mogelijkheden om aan het stadskantoor Aen den Hoorn en aan het nieuwe mobipunt (N3 - Asbroekstraat Halle-Booienhoven) een dergelijke auto en of fiets(en) te voorzien.
Klik op https://www.vvsg.be/Bevraging-mobiliteit-in-uw-buurt

Indien je meer wenst te weten over wat een mobipunt is, dan kan je op de website www.mobipunt.be terecht.’
Gepubliceerd op donderdag 3 oktober 2019 13.34 u.