Openingsuren & contact

Bijzondere gemeenteraad - donderdag 5 september 2019

Donderdag 5 september om 10u ’s ochtends werd de burgemeester samen met een vertegenwoordiger van het actiecomité ontvangen op het kabinet van mevrouw de minister betreffende de inrichting van een tijdelijk asielcentrum in Dormaal.

Volgens de mensen van Fedasil uitzonderlijk dat de minister dit gesprek toeliet.

Met een ondertekend standpunt, het mandaat van de bewonersvergadering en de unanieme instemming van alle politieke fracties van de stad Zoutleeuw maakten we de minister duidelijk dat de inplanting van een asielcentrum in een klein dorp met amper 200 huishoudens niet draagbaar is.

De minister blijft echter bij haar standpunt.

Op de bijzondere gemeenteraad gisterenavond, donderdag 5 september, bevestigden alle fracties nogmaals unaniem hun standpunt dat de inplanting van een asielcentrum in Dormaal niet draagbaar is en ze besloten eensgezind om:

  • juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerd advocatenkantoor om binnen een termijn van 8 dagen een duidelijk beeld te krijgen van de juridische mogelijkheden om deze beslissing ongedaan te maken

Deze procedure werkt echter niet opschortend.

Het stadsbestuur moet in deze omstandigheden handelen als een goede huisvader. We dragen de verantwoordelijkheid voor alle inwoners ook eventuele tijdelijke nieuwkomers. Dit betekent dat we ons moeten voorbereiden. We kunnen hiervoor rekenen op de expertise van Fedasil om zowel onze bewoners als eventuele tijdelijke inwoners te begeleiden.

Gepubliceerd op vrijdag 6 september 2019 11.47 u.