Openingsuren & contact

BURENBEMIDDELING

Heb je ruzie of onenigheid met iemand uit je buurt? Vind je dat de kinderen of de huisdieren van je buren te veel lawaai maken? Stellen er zich problemen rond de afscheiding van je erf of de tuin? Of verstoren overhangende takken of aanplantingen van je buurman je zicht op de straat?

Word je gepest of heb je last van roddels of scheldpartijen? Heb je zelf al geprobeerd om hierover met je buur te praten, maar lukt het niet?

DAN KAN BURENBEMIDDELING JE HELPEN!

Burenbemiddeling focust op het herstel van de communicatie met je buur om van daaruit verder te zoeken naar een oplossing die voor beiden aanvaardbaar is. Burenbemiddeling vermijdt dat conflicten escaleren, of de politie of vrederechter moeten tussenkomen.

Opgelet: Burenbemiddeling treedt NIET in de plaats van de politie of het gerecht. Burenbemiddeling komt NIET tussen wanneer de feiten strafrechtelijk zijn en al behandeld worden door een rechtbank. Burenbemiddeling wil juist VOORKOMEN dat burenconflicten escaleren en zo bij politie of gerecht terechtkomen.

HOE VERLOOPT EEN BURENBEMIDDELING?

  • Je neemt contact op met de dienst burenbemiddeling.
  • Twee vrijwillige bemiddelaars komen (na afspraak) langs bij je thuis om te luisteren naar je bezorgdheid.De bemiddelaars gaan daarna ook langs bij je buur om naar zijn/haar verhaal te luisteren.
  • Als iedereen akkoord gaat, organiseren de burenbemiddelaars het gezamenlijk gesprek op een neutrale locatie (vb. gemeentehuis).
  • De bemiddelaars modereren het gesprek zodat iedereen zijn standpunten, wensen en verwachtingen kan verwoorden.
  • De bemiddelaars zullen nooit een oplossing opdringen. Het is belangrijk dat jullie zelf een oplossing vinden voor het probleem. Hierdoor zal de oplossing haalbaar zijn en is de kans groter dat de afspraken worden nageleefd. Zo kan het leven opnieuw aangenaam worden voor beiden .
  • Bemiddelaars werken onpartijdig en vertrouwelijk
  • Je deelname is vrijwillig. Je kan op elk moment stoppen.
  • Burenbemiddeling is gratis.
  • De bemiddelaar neemt een NEUTRALE positie in. Hij brengt de buren samen, leidt het gesprek en waakt erover dat jij en je buur de kans krijgen om jullie standpunten, emoties, frustraties, verwachtingen en wensen op een respectvolle wijze te verwoorden. De inhoud van het gesprek is en blijft vertrouwelijk.

WIN-WIN OOK VOOR MORGEN

Op langere termijn zal de burenbemiddeling niet alleen een oplossing helpen vinden voor het bestaande probleem vandaag. Eens het contact met de buur hersteld is, kunnen spanningen of problemen in de toekomst gemakkelijker vermeden worden, want de dagdagelijkse problemen worden opnieuw bespreekbaar.

WANNEER KAN BURENBEMIDDELING NIET ?

Als er met betrekking tot het geschil al een procedure loopt bij een andere instantie ( rechtbank, arbitrage,…).

Bij familiale conflicten

Bij verticale geschillen tussen buren (bv. huurder-verhuurder).

In situaties die niet veilig lijken voor bemiddelaars (bv. buitensporige agressie, ernstige verslavings-of psychiatrische problemen)

HOE KAN JE EEN BEROEP DOEN OP BURENBEMIDDELING?

E-mail: burenbemiddeling@zoutleeuw.be

Je bezorgt een korte probleemschets via e-mail aan met je contactgegevens (naam, adres, telefoon).

Telefonisch: Je belt met de dienst burenbemiddeling om een afspraak te maken op 011/ 94 90 94 (tijdens de kantooruren).

Gepubliceerd op dinsdag 18 oktober 2022 10.55 u.