Openingsuren & contact

UPDATE - Volledig captatieverbod vanaf 30 mei op water uit het Demerbekken

De droogte dwingt Vlaams-Brabant tot maatregelen! Vanaf 21 mei was het al verboden om water te halen uit verschillende waterlopen in onze provincie. Vanaf 30 mei breidt de gouverneur het captatieverbod uit tot het volledige Demerbekken (volledig grondgebied Zoutleeuw).

De nasleep van de droogtes van afgelopen jaren laat zich nog duidelijk voelen op verschillende waterlopen in Vlaanderen. Grondwatervoorraden hebben zich onvoldoende kunnen herstellen tijdens de afgelopen winter waardoor bij afwezigheid van neerslag, peilen en debieten op de waterlopen snel dalen.

De peilmetingen en terreinwaarnemingen van de laatste week tonen dat de waterpeilen verder achteruitgaan en dat bijkomende waterlopen dreigen droog te vallen. Bovendien zijn er in onze provincie ook minder kwetsbare waterlopen onder hun kritische waterpeil.

Op basis van deze vaststelling, het advies van de Vlaamse droogtecommissie en het provinciaal droogteoverleg van 28 mei heeft de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant besloten om vanaf zaterdag 30 mei het bestaande captatieverbod van 21 mei uit te breiden.

Het is in Vlaams-Brabant verboden om water te capteren uit alle waterlopen in de gebieden zoals hieronder aangegeven per bekken:

ZENNEBEKKEN

  • Het gedeelte van het Zennebekken stroomopwaarts van de grens tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en gemeente Drogenbos, met uitzondering van het Kanaal naar Charleroi en de Zenne

DENDERBEKKEN

  • Het stroomgebied van de Mark
  • De stroomgebieden van de Berchembosbeek, de Prindaalbeek, de Papenmeersbeek, de Steenhoutmeersbeek en de Wolfputbeek
  • Het stroomgebied van de Hollebeek, stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Bosbeek
  • Het stroomgebied van de Steenvoordbeek

NETEBEKKEN

  • Het stroomgebied van de Herseltseloop

DEMERBEKKEN

  • Het volledige Demerbekken, met uitzondering van de bevaarbare Demer en de onbevaarbare Demer

DIJLEBEKKEN

  • Het gedeelte van het Dijlebekken stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Demer, met uitzondering van het Kanaal Leuven-Dijle

Uitzondering op dit verbod is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Daarnaast blijft de gouverneur de oproep herhalen aan alle inwoners van Vlaams-Brabant om spaarzaam om te gaan met water. Het heeft de voorbije maanden niet zoveel geregend. Indien het mooi weer aanhoudt en de regen uitblijft, zullen de waterstanden verder worden aangetast. Daarom de oproep om niet meer water te verbruiken dan nodig.

Gepubliceerd op vrijdag 22 mei 2020 8.50 u.