Openingsuren & contact

Corona-update 18 november 2021

Het Overlegcomité heeft gisteren de coronasituatie in ons land besproken en een reeks nieuwe beschermingsmaatregelen beslist.

Samen de winter door

De vaccins werken, dat staat buiten kijf !! De zeer hoge vaccinatiegraad in onze stad - door een ongeziene solidariteit - behoeden ons voor erger.
Helaas geeft de immuunreactie geen 100% bescherming tegen deze veel besmettelijkere Delta-variant en kunnen mensen ook na vaccinatie nog ziek worden, maar gelukkig veel minder erg.

Door de vele besmettingen moeten weer even schakelen om de druk op ons zorgsysteem te verminderen. Samen geraken we ook weer door deze golf!
Ook de boosterprik (3de prik) wordt belangrijk. Covid-19 lijkt zich te gedragen als een seizoenvirus (zoals de griep) en wanneer het kouder wordt moeten we op onze hoede zijn. Een strikte naleving is noodzakelijk als we een lockdown willen vermijden.

Volgende maatregelen zullen ingaan op 20 november 2021 

1. Veilige afstand van 1,5 meter en beperking sociale contacten (liefst buiten)


2. Brede mondmaskerplicht vanaf 10 jaar

Er komt een brede mondmaskerplicht. Zo dient het mondmasker verplicht te worden gedragen in de volgende situaties:
- in de besloten ruimtes van het openbaar vervoer en het georganiseerd collectief vervoer;
- bij de medische en niet-medische contactberoepen;
- in zorginstellingen;
- in inrichtingen en plaatsen waar horeca-activiteiten worden uitgeoefend;
- bij evenementen, zowel indoor als outdoor en ongeacht de grootte van het evenement;
- in winkels en winkelcentra;
- in publiek toegankelijke ruimtes van bedrijven, overheidsbesturen; 
- in publieke gebouwen en gerechtsgebouwen;
- in bibliotheken, spelotheken en mediatheken;
- in publiek toegankelijke ruimtes van de inrichtingen behorende tot de culturele, feestelijke, sportieve, recreatieve en evenementensector;
- in fitnesscentra
- in gebouwen voor de erediensten.

De mondmaskerplicht geldt vanaf de leeftijd van 10 jaar. Wat het onderwijs betreft, beslissen de gemeenschappen of zij een mondmaskerplicht voor kinderen jonger dan 12 willen invoeren. 
Het mondmasker mag enkel occasioneel worden afgezet om zittend te eten en te drinken, en wanneer het dragen ervan onmogelijk is omwille van de aard van de activiteit, bijvoorbeeld tijdens het sporten.

3. Covid Safe Ticket + mondmasker

Het Covid Safe Ticket is een bewijs van volledige vaccinatie, van een recente negatieve PCR-test of van een herstelcertificaat. Het Ticket geeft toegang geeft tot bijvoorbeeld evenementen en de horeca. 
Het Overlegcomité beslist dat op plaatsen en evenementen waar het Covid Safe Ticket van toepassing is, ook het mondmasker verplicht wordt. Dus Covid Safe Ticket + mondmasker. 
 Het Covid Safe Ticket + mondmasker wordt verplicht voor:
- publieke evenementen en private bijeenkomsten met meer dan 50 personen binnen of meer dan 100 personen buiten, 
- horeca (incl. privé-bijeenkomsten die er plaats vinden), 
- schouwburgen, concertzalen, musichalls, cabarets en andere accommodaties voor podiumkunst, culturele centra en multifunctionele zalen voor culturele activiteiten, indoor circus, cinema's, musea en (indoor) pret- en themaparken. 

Discotheken en dancings die geen verplichte mondmaskerdracht willen toepassen, moeten hun bezoekers verplichten het Covid Safe Ticket te combineren met een zelftest ter plaatse. Dus Covid Safe Ticket + zelftest.

4. Verplicht telewerk 

Telewerk wordt verplicht in de privésector en bij alle openbare besturen, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering. Per personeelslid is één terugkeerdag per week mogelijk. Vanaf 13 december wordt het aantal terugkeerdagen opgetrokken naar maximaal twee per personeelslid. 

5. Veralgemeende extra vaccinatie

Voor iedereen die volledig gevaccineerd is, komt er zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik. 

Voor de 5 tot 11-jarigen zal de vaccinatie zo snel mogelijk opgestart worden, indien gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-Ethiek en na goedkeuring van het Europees Geneesmiddelen Agentschap en op vrijwillige basis.

6. Ventilatie en CO2-meters

Om de luchtkwaliteit in scholen en bedrijven goed op te volgen, vraagt het Overlegcomité aan de regionale ministers van Onderwijs en Werk om ervoor te zorgen dat er versneld en veralgemeend CO2-meters komen in alle lokalen van scholen en bedrijven waar veel mensen samenkomen.

De maatregelen gelden tot 28 januari 2022. Begin januari komt het Overlegcomité samen om de maatregelen te evalueren.

Meer info op: https://crisiscentrum.be/nl/newsroom/overlegcomite-voortaan-brede-mondmaskerplicht-en-verplicht-telewerk 

Gepubliceerd op donderdag 18 november 2021 12.52 u.