Openingsuren & contact

Duurzame toekomst voor Getedorpen

Provincie keurt startnota voor afbakening dorpskernen goed

De provincie Vlaams-Brabant keurde de startnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Dorpskernen Getestreek’ goed. Hierin staan de plannen van de provincie Vlaams-Brabant, de steden Landen en Zoutleeuw en de gemeenten Geetbets, Hoegaarden en Linter om samen te werken aan een vernieuwd ruimtelijk beleid voor de woonkernen in de Getestreek. Vanaf 10 maart kunnen de inwoners de start- en procesnota inkijken.

Inwoners krijgen inspraak

Iedereen kan de start- en procesnota van 10 maart tot en met 8 mei raadplegen en opmerkingen indienen.

De start- en procesnota van het PRUP 'Dorpskernen Getestreek' is te vinden op de website van de provincie Vlaams-Brabant en de gemeenten of kan je raadplegen via https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-detail/e0970bd6-65a1-4364-a182-c9b1340c01b9.


Ook vinden drie infomarkten plaats waarop inwoners terecht kunnen bij experten met vragen en voor verduidelijkingen:

  • 15 maart om 19 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Linter
  • 23 maart om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis van Hoegaarden
  • 19 april om 20 uur in de raadszaal van het stadhuis van Landen

Lees meer:

Gepubliceerd op woensdag 8 maart 2023 9 u.