Openingsuren & contact

En nu is het aan ons!

De eerste winkeldag loopt stilaan op zijn einde. Dankzij de enorme inspanningen van de voorbije weken zijn we er samen in geslaagd het virus onder controle te krijgen.

Tot nu toe is Zoutleeuw grotendeels de dans ontsprongen. De cijfers tonen dat de crisis voorlopig over haar hoogtepunt heen is. Dat hebben we allemaal samen gedaan. En daar wil ik iedereen heel hard voor bedanken.

Ik bedank diegenen die in de voorbije weken hard gewerkt hebben om zieken en kwetsbaren te verzorgen en bij te staan, en om de goede orde in de samenleving te bewaren. Maar ook alle anderen die gewerkt hebben om ons van eten, medicijnen en andere levensmiddelen te voorzien.

En ieder van u, voor uw inzet en doorzettingsvermogen.
De maatregelen die ons zijn opgelegd, de inspanningen die zijn gevraagd, waren en zijn soms hard en moeilijk.
De angst voor het onbekende, die ons deed panikeren. De warrige communicatie: wat mag wel, wat niet?
Elkaar eens goed vastpakken, hebben we heel lang moeten missen en nog altijd.
Werk en gezin combineren: een niet te onderschatten inspanning voor heel wat ouders en gezinnen.
Ook van onze kinderen en jongeren zijn (en worden) opofferingen gevraagd, die de meeste van hen zeer plichtsbewust en dapper hebben opgevolgd.

Maar: we hebben samen bewezen dat het kan, laat ons nu ook op deze manier verdergaan.

In de komende weken zal stapsgewijs meer mogelijk worden. Maar het virus is niet weg. Er worden nog mensen besmet, er liggen nog mensen in het ziekenhuis. En iedere dag sterven nog mensen aan COVID-19.
We moeten dus voorzichtig blijven, en in de komende weken en maanden een manier vinden om naar een ‘nieuw normaal’ te gaan, waarin we met het virus leren samenleven.

Dat kan, als we de vrijheid die we opnieuw krijgen om dingen te doen, goed benutten.
Beperkt bezoek ontvangen mag weer. Maar geen vermenging van verschillende kringen van mensen. Beperk uw aantal verplaatsingen en de afstand ervan.
Het moment om eender waar naartoe te gaan, is nog niet aangebroken. Blijf winkelen, sporten en ontspannen maar alleen in de eigen omgeving. Steun lokale handelaars en winkel in Zoutleeuw. Leer Zoutleeuw opnieuw kennen en er verliefd op worden. Er zoveel moois in onze nabijheid.

En wat we ook doen, de volgende 5 basisregels moeten nu deel uitmaken van onze dagelijkse gewoonten:

- Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
- Was je handen regelmatig met water en zeep.
- Hou minstens 1,5 meter afstand.
- Beperk je fysieke sociale contacten.
- Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.

Het is nu aan ons om het virus onder controle te houden. Denken aan elkaar en verantwoordelijkheid opnemen, engagement om er met z’n allen voor elkaar te zijn, zijn heel belangrijk.

Ons gedrag bepaalt de curve in de komende weken. We kunnen die curve vlak houden, als we ons samen houden aan de richtlijnen van de experten en de regering.

Fier om burgemeester te mogen zijn van zo een prachtige stad.
Fier op al onze inwoners

Hou het gezond. Hou het verstandig!

Namens uw burgemeester en de Gouverneur van Vlaams-Brabant.

Gepubliceerd op maandag 11 mei 2020 17.17 u.