Openingsuren & contact

Energieprestatieregelgeving

Een energieprestatiecertificaat (EPC) geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is. Het is verplicht bij verkoop en verhuur van woningen en voor bepaalde openbare gebouwen. Wie gaat bouwen of verbouwen kan heel wat nuttige informatie, alsook een antwoord op heel wat vragen vinden op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Nuttige informatie vindt u ook op de website van de Bouwunie en de Vlaamse Architectenorganisatie.

Nieuwbouw (EPC bouw)

Het EPC bij bouw wordt door de verslaggever opgesteld voor nieuwbouwwoningen in het kader van de energieprestatieregelgeving (EPB-regelgeving). Het EPC bij bouw wordt dus niet voor verbouwingen opgemaakt.

Bij verkoop van een nieuwbouwwoning, geldt het EPC bij bouw. Er moet dan geen bijkomend EPC opgemaakt worden. In geval van verbouwingen waar ook aan de EPB-eisen voldaan moet worden, moet toch nog een EPC (voor bestaande woningen) opgemaakt worden door een energiedeskundige type A.

Daarnaast is het ook verplicht om het kengetal, het E-peil en het adres of de unieke code van het EPC te vermelden in alle commerciële advertenties waarin de woning te koop of te huur wordt aangeboden.

Voor nieuwbouwwoningen moet uiterlijk zes maanden na datum van ingebruikname een EPB-aangifte elektronisch worden ingediend door de verslaggever. Samen met de EPB-aangifte wordt het EPC bij bouw afgeleverd. Door de wettelijk toegelaten periode van zes maanden tussen datum van ingebruikname en het indienen van de EPB-aangifte is het mogelijk dat nieuwbouwwoningen te koop of te huur worden aangeboden zonder dat het EPC bij bouw al beschikbaar is. Gedurende deze periode is het dan ook niet mogelijk om het kengetal te publiceren in advertenties. In geval van controle dient men aan te tonen dat het EPC bij bouw nog niet beschikbaar is.

Woning verkopen of verhuren? EPC nodig!

Het EPC bij verkoop en verhuur van woningen wordt opgesteld door een erkend energiedeskundige type A.
De eigenaar die zijn woning wil verkopen of verkopen, is daarvoor verantwoordelijk. Ook als beroep wordt gedaan op een immobiliënkantoor of een notaris.

Bij verkoop moet het EPC overgedragen worden aan de nieuwe eigenaar. Bij verhuur moet een kopie van het EPC aan de huurovereenkomst toegevoegd worden.

S-peil vervangt het K-peil voor nieuwe woongebouwen met bouwaanvraag vanaf 2018

Zoals opgelegd door de Europese richtlijn, evolueert de Vlaamse nieuwbouw stapsgewijs naar bijna-energieneutrale gebouwen. Om de energievraag terug te dringen, is een goed geïsoleerde en luchtdichte gebouwschil cruciaal. De Vlaamse overheid zal voor nieuwe woongebouwen het huidige verplichte maximale K-peil en de maximaal toegelaten netto-energiebehoefte voor verwarming daarom vervangen door een peil voor de energie-efficiëntie van de gebouwschil. Dit S-peil of ‘schilpeil’ is bedoeld als een allesomvattende parameter die álle kwaliteiten van de gebouwschil gelijkwaardig evalueert. 

Deze gebouwschilindicator wordt voor nieuwe woongebouwen ingevoerd vanaf 1 januari 2018. De S-peileis start met S31 voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2018. Voor bouwaanvragen vanaf 2021 wordt de S-peileis S28.

Voor een laag S-peil moet u aandacht besteden aan:

  • de luchtdichtheid van de woning;
  • de isolatie van de schildelen;
  • de invloed van de bouwknopen;
  • de impact van de zonnewinsten;
  • de grootte en de oriëntatie van de vensters;
  • een laag percentage glasoppervlakte ten opzichte van de vloeroppervlakte;
  • de aanwezigheid van gebouwgebonden beschaduwingselementen;
  • de aanwezigheid van thermische massa;
  • de vormefficiëntie van de geometrie (afhankelijk van de typologie ‘open’, ‘halfopen’, ‘gesloten’ en de vorm van het gebouw).

Vooral de luchtdichtheid, de verhouding glas-vloeroppervlakte en de vormefficiëntie zijn cruciale parameters voor het behalen van een laag S-peil. Als u voor deze parameters naar gemiddelde waarden streeft en zorgt voor een goede isolatie, is S31 zeker haalbaar.

Binnen de bovenstaande parameters is er keuzevrijheid. De bouwheer en de ontwerper kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een grotere glas-vloerverhouding dan energetisch optimaal is. S31 is dan haalbaar, mits zij extra aandacht besteden aan bijvoorbeeld zonnewering. Luchtdichtheid speelt ook een belangrijke rol. Elke woning moet, om een voldoende laag S-peil te behalen, een luchtdichtheidstest laten uitvoeren. Rekenen met de waarde bij ontstentenis, is geen optie meer.

Nu al de S-peileis van 2021 nastreven, namelijk S28, is mogelijk als de woning voor luchtdichtheid, vormefficiëntie of voor de glas-vloerverhouding beter dan gemiddeld scoort

Meer info:

www.energiesparen.be/epb/groeneenergie

www.energiesparen.be/epb/welkeeisen