Openingsuren & contact

EVALUATIE PROEFPROJECT PARKEERAANBOD CENTRUM

Na metingen en besprekingen met verkeersdeskundigen, de plaatselijke ondernemers en bewoners blijkt dat er op de Grote Markt vooral nood is aan plaatsen voor kortparkeerders.

Om hieraan tegemoet te komen, de woonkwaliteit te verhogen, meer ruimte en veiligheid te geven voor fietsers en voetgangers wordt, zoals in de vorige Zoutpot aangekondigd, het proefproject verder aangepast en bijgestuurd.

Langparkeerders, bezoekers en bussen
(meer dan 2u) vinden op wandelafstand van het centrum voldoende parkings. Ook voor bewoners! We blijven de opportuniteiten naar bijkomende parkings (naast de reeds geplande met een extra capaciteit van 70 plaatsen aan IWM) in de werkgroep mobiliteit verder onderzoeken.

 1. Parking Paardenbrug - 25 plaatsen - 100 m wandelen tot de markt
 2. Parking L’Hôpital (administratie OCMW) – 14 plaatsen – 100 m wandelen tot de markt Beschikbaar elke werkdag van 17u30 tot 07u30 en in het weekend doorlopend van vrijdag 17u30 tot en met maandag 07u30
 3. Parking Tiensepoort De Vesten – 50 plaatsen – 200m wandelen tot de markt
 4. Parking Diestserpoort – 25 plaatsen – 200m wandelen tot de markt
 5. Parking De Passant – 45 plaatsen - 200m wandelen tot de markt
 6. Parking Oud Stadhuis – 14 plaatsen - 200m wandelen tot de markt
 7. Parking Citadelpoort – 40 plaatsen – 400m wandelen tot de markt

Kortparkeerders kunnen parkeren op de kortparkeerplaatsen voor een bezoek aan de winkel, de bank, de dokter, de kapster, het café, de bakker of de apotheek.

Op de gemeenteraad van 20 februari zal een aanvullend reglement op het wegverkeer en een retributiereglement voorgelegd worden om 12 kortparkeerplaatsen te installeren op de Grote Markt en de Groenplaats.

Het voorstel dat ter goedkeuring voorligt houdt in dat volgende kortparkeerplaatsen worden gerealiseerd:

 • 5 parkeerplaatsen naast dekenij – 30 minuten – 7/7 van 07u tot 21u
 • 5 parkeerplaatsen op Grote Markt – 30 minuten – maandag tot en met zaterdag van 08u tot 19u
 • 2 parkeerplaatsen op de Groenplaats – 60 minuten - 7/7 van 07u tot 21u

Deze plaatsen zullen duidelijk gesignaleerd worden.

Na een eerste sensibiliseringsperiode zal er bij een overtreding een retributie van €30 aangerekend worden.

Vanaf de lente zullen fietsenstallingen geplaatst worden

Project ’t Zout in de Ridderstraat en de (beloofde) heropstart van project De Dry Croonen op de Grote Markt

Naar aanleiding van de werken in de Ridderstraat zullen er noodgedwongen een aantal maatregelen genomen worden.

Er zal, tijdens de werken, een parkeerverbod van kracht zijn op volgende plaatsen:

 • Beekstraat net voor huisnummer 4 (aan de achterkant van het college)
 • Begijnhofstraat vanaf huisnummer 13 tot en met huisnummer 17
 • Ridderstraat tegenover huisnummer 21 tot en met huisnummer 29 en van huisnummer 2 tot en met huisnummer 4

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, zullen de parkeerplaatsen tegenover het Historisch Stadhuis, tijdens de duur van deze werken, terug opengesteld worden. Na de werken zal dit opnieuw geëvalueerd worden.

De omgeving van het Heilig Hart blijft parkeervrij en zal na de carnaval kermis definitief vergroend worden.

Na het carnaval weekend zal ook de parking op de Groenplaats duidelijker ingetekend worden:

 • duidelijke in- en uitrit
 • aanduidingen parkeerplaatsen
 • 5-tal extra parkeerplaatsen
 • 2 extra plaatsen voor andersvaliden aan dekenij

Timing

 • Openstellen Grote Markt tegenover het Historisch Stadhuis: in de week van 17 februari 2020
 • Invoeren kortparkeren: na carnaval weekend (7 maart)
 • Optimalisering Groenplaats: na carnaval weekend (7 maart)
 • Openstellen parking L’Hôpital: na carnaval weekend (7 maart)
 • Plaatsing borden met aanduiding Randparkings: na carnaval weekend (7 maart)
Gepubliceerd op dinsdag 18 februari 2020 9.04 u.