Openingsuren & contact

Everzwijnen onmiddellijk melden

Vzw Wildbeheereenheid Velpedal richtte een centraal meldpunt op om de mogelijke aanwezigheid van everzwijnen in de regio te melden en onmiddellijk het nodige te doen om zoveel mogelijk schade aan landerijen te voorkomen.

Wildbeheereenheid Velpedal bereidt zich al maanden voor op de mogelijke komst van everzwijnen. Dit in overleg met meerdere actoren als land- en tuinbouw, de fruitteeltsector, Natuurpunt en de gemeenten. Everzwijnen verwoesten op korte tijd weiden, velden, plantages, tuinen en gazons, op zoek naar eten. De schade na een doortocht van everzwijnen is enorm groot. Om dit alles zoveel mogelijk te verhinderen, richtte WBE Velpedal een centraal meldpunt in, dat bij het zien van everzwijnen onmiddellijk moet gecontacteerd worden: everzwijnen.velpedal@gmail.com. Vanuit de mailbox van dit account zullen alle betrokken partijen rechtstreeks doorgeschakeld worden.

Er wordt van elke burger verwacht dat wie een everzwijn ziet of gerelateerde schade ontdekt, meteen het meldpunt verwittigt.

Gepubliceerd op vrijdag 20 september 2019 9.38 u.