Openingsuren & contact

Financiële dienst OCMW

De dienst Financiën houdt de boekhouding (ontvangsten en uitgaven) bij en maakt de budgetten en de jaarrekening op.

De Financieel beheerder van het OCMW werkt samen met en onder delegatie van de Financieel directeur die zowel bevoegd is voor gemeente als OCMW.