Openingsuren & contact

Getestreek, mens en landschap... een nieuw bezoekerscentrum voor Zoutleeuw

11 Hagelandse plattelandsprojecten krijgen via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER ruim €430.000 steun.

11 Hagelandse plattelandsprojecten krijgen via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER ruim €430.000 steun. Van deze subsidies gaan €75.000 naar het project 'Getestreek, mens en landschap' van Stad Zoutleeuw i.s.m. IOED Zuid-Hageland.

Reportage ROB-tv

Een nieuw bezoekerscentrum voor zowel Zoutleeuw als de Getestreek.

Met het project “Getestreek, mens en landschap” realiseren we één permanent luik in het bezoekerscentrum dat wordt uitgebouwd in het historisch stadhuis van Zoutleeuw.

De Getestreek is één van de typische landschappen die het Hageland rijk is: een voorbeeld van een gaaf gebleven landbouwlandschap met veel cultuurhistorisch erfgoed en hoge natuurwaarden. Het bezoekerscentrum heeft als doel het landschapsverhaal van dit stukje Hageland meer tot leven te brengen en de vele kleinschalige elementen (van vroeger tot nu) in een heldere storytelling met hedendaagse narratieve technieken aan elkaar te binden, zowel binnen het bezoekerscentrum als naar buiten, naar interessante locaties op terrein. Diverse bestaande recreatieve producten worden in het bezoekerscentrum op één plek in één verhaal aan elkaar geregen.op deze manier wordt het belevingsgehalte en de identiteit van de streek versterkt. Het wordt een uitvalsbasis voor ieder die de streek wil verkennen, een belangrijke en noodzakelijke voorwaarde om toeristische groei te bevorderen.

Leeuwenaars als ambassadeurs van hun stad.

Bewoners en lokale scholen maken er actief kennis met de landschapsverhalen van dit stukje Hageland. Ze gaan er als ‘ambassadeurs’ met hun gasten heen om hun leefomgeving in een ruimer verhaal te kaderen. Het bezoekerscentrum wordt ook de ideale uitvalsbasis voor allerlei initiatieven in de streek. De heldere verhaallijnen en de doorverwijsfunctie inspireren lokale actoren en ondernemers om hun aanbod en producten hierop af te stemmen.

Realisatie tegen de zomer van 2024.

Samen met alle partners zetten we ons in om tegen de zomer van 2024 de eerste delen van ons nieuwe bezoekerscentrum gerealiseerd te hebben.

----------

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Met dank aan: Europa, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, LEADER Hageland en Vlaams-Brabant.

Zin gekregen om zelf het Historisch Stadhuis te ontdekken? Steeds welkom van dinsdag t.e.m. vrijdag, tussen 13u30 en 16u30 op de Grote Markt van Zoutleeuw.

Gepubliceerd op dinsdag 11 oktober 2022 17.39 u.