Openingsuren & contact

Het regent! Of juist niet?

De voorbije zomers werden gekenmerkt door extreme weersomstandigheden. Waar de vorige zomer extreem nat was, zien we dit jaar terug zeer droge weersomstandigheden.

Helaas zullen deze zaken in de toekomst naar alle waarschijnlijkheid alleen maar toenemen. Om hier enigszins aan tegemoet te komen organiseert Interleuven een samenaankoop voor hemelwaterinfrastructuur.

Het opvangen en hergebruiken van hemelwater is een must in tijden van droogte, en dat wordt weerspiegeld in de strengere voorschriften die zijn opgenomen in de kersverse provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot hemelwater.

Om het hemelwater optimaal op te vangen, te hergebruiken of te laten infiltreren in de bodem, zullen er binnen dit project zowel opvangsystemen (bijvoorbeeld regenwatertonnen en -putten) als infiltratiesystemen (infiltratiekratten, grindkoffers, e.d.) worden voorzien. Zo vindt iedereen het product dat het meest geschikt is voor haar/zijn specifieke situatie.

De exacte producten zijn nog niet bekend, deze keuzes zullen gemaakt worden door de werkgroep voor dit project.

Een werkgroep? Wat is dat juist?

De leden van de werkgroep zullen samen beslissen welke producten aangeboden zullen worden binnen deze samenaankoop. Vervolgens wordt er een prijsvraag opgemaakt en kunnen verschillende leveranciers/aannemers zich aanmelden om de opdracht binnen te halen. Daarna worden de binnengekomen offertes bekeken en kiest de werkgroep met welke leverancier(s)/aannemer(s) we in zee gaan. Er zullen 3 à 4 digitale avondvergaderingen in de periode december 2022-maart 2023 georganiseerd worden.

Deelname aan zowel deze samenaankoop als deze werkgroep is vrij voor elke geïnteresseerde burger, bedrijf of vereniging in de deelnemende gemeenten. Alle geïnteresseerden voor de werkgroep zullen in december 2022 gecontacteerd worden voor een eerste bijeenkomst van de werkgroep.

In dit vrijblijvende inschrijvingsformulier kan je aangeven of je interesse hebt om deel te nemen aan deze samenaankoop en of je zin hebt om deel uit te maken van de werkgroep.

Een (of meer) opvang- en/of infiltratiesysteem bestellen zal mogelijk zijn vanaf zomer 2023 tot eind 2024.

Indien je niet beschikt over internet of je nog vragen hebt over het project, neem dan contact op met de dienst Omgeving/Milieu van je gemeente of Interleuven:

Dienst Omgeving/Milieu: 011 94 90 34 of milieu@zoutleeuw.be

Apostolos Georgoulas: 016 28 42 05 of apostolos.georgoulas@interleuven.be

Sander Vanherle: 016 28 42 17 of sander.vanherle@interleuven.be

Gepubliceerd op woensdag 16 november 2022 10.50 u.