Openingsuren & contact

Huisvestingsactoren CNUZ en SVK WoonregT werken samen onder de naam KANVAZ

De Vlaamse Regering heeft beslist dat Vlaanderen op het vlak van sociale huisvesting wordt opgedeeld in 42 werkingsgebieden. Per regio komt er één woonmaatschappij. Huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren worden verplicht samen te gaan werken.

SVK WoonregT zal in de regio Oost-Brabant Oost een nieuwe woonmaatschappij vormen samen met de maatschappijen CNUZ, SWaL, Diest-Uitbreiding, SVK Hageland en SVK SPIT (deels). Deze nieuwe maatschappij krijgt de naam KANVAZ.

Meer info

Gepubliceerd op donderdag 3 augustus 2023 10.30 u.