Openingsuren & contact

Landbouw - Project Getesnippers

De stad Zoutleeuw lanceert i.s.m. de overige Getegemeenten, Interleuven, Regionaal Landschap Zuid-Hageland en Boerennatuur Vlaanderen een nieuw premiereglement voor de opwaardering van houtige reststromen die vrijkomen bij landbouwers en fruittelers zodat ze nuttig gebruikt kunnen worden.

Tijdelijke premie voor de verwerking van resthout

Uw bedrijf komt misschien in aanmerking voor deze tijdelijke premie!

De stad verleent een premie voor haksel- en transportwerken van houtige landschapselementen bij landbouwers en fruittelers van de stad. Het premiereglement mikt o.a. op het periodiek afzetten van houtkanten maar ook het rooien van fruitbomen kan hiervoor in aanmerking komen. De biomassa die hier uitkomt, krijgt vervolgens een nuttige toepassing in de regio. Denk bijvoorbeeld aan stamhout dat gebruikt wordt om een speeltuig van te maken, houtsnippers die gebruikt worden als compost, niet-kwalitatieve houtsnippers die in gemeentelijke parken als bodembedekker worden gebruikt of kwalitatieve houtsnippers die als grondstof dienen voor een moderne verwarmingsinstallatie.

Waar deze biomassa vroeger al eens in de openlucht opgestookt werd, wil de stad met het premiereglement een alternatief aanbieden om deze schadelijke praktijk aan banden te legen. Een deel van de kost wordt gerecupereerd en bovendien worden aanvragers zo goed mogelijk ontzorgd en begeleid. Het gaat om een tijdelijke premie (tot het voorziene budget is opgebruikt) en dient als experiment om eventueel tot nieuwe samenwerkingsverbanden te komen rond landschapsbeheer in de regio.

Meer info over het premiereglement, de inschrijving, de procedure, de voorwaarden, e.d. lees je hier.

Heb je verder nog vragen over het premiereglement? Neem contact op met de milieudienst van jouw stad.

(c) Foto's: Interleuven (campagnebeeld) - G. Van der Linden (Holle weg) - Yves Adams (Landschap)

Gepubliceerd op donderdag 4 februari 2021 19.16 u.