Openingsuren & contact

Maak jij mee ruimte voor Vlaams-Brabant ?

Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak! De provincie Vlaams-Brabant werkt een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie. De provincie heeft daarover een eerste ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt.

Wat vind jij hiervan? Laat het ons weten:

Je kan je mening kwijt tijdens de publieke raadpleging die loopt van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020.
Kom naar het startmoment op woensdag 4 december vanaf 14u in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven.
Het beleidsplan, bestaande uit een conceptnota, de bijhorende procesnota en de kennisgevingsnota van het bijhorende Plan-MER, liggen ter inzage in het AC Aen den Hoorn en kan ingekeken worden tijdens de kantoren.

De documenten zijn tevens te raadplegen op:

https://www.vlaamsbrabant.be/…/beleidsplan-ruimte…/index.jsp

Meer info: www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be

Gepubliceerd op dinsdag 3 december 2019 11.42 u.