Openingsuren & contact

Nieuwe afvaltarieven

De gemeenteraad keurde in haar zitting van 19 december 2019 op vraag van EcoWerf de nieuwe DifTar-tarieven en bijhorende sociale correcties goed. De tarieven werden sinds 2013 niet meer aangepast, ondanks de stijging van de verwerkings-, ophalings- en personeelskosten.

Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2020 de tarieven voor de inzameling en de verwerking van bepaalde huishoudelijke afvalfracties veranderen. Op die manier blijven in alle EcoWerf-gemeenten, die werken volgens het DifTar-systeem, ook na deze wijziging dezelfde tarieven gelden.

De tarieven

    40l
  120l
  240l   1100l  
    T.e.m. 2019 Vanaf 2020 T.e.m. 2019 Vanaf 2020 T.e.m. 2019 Vanaf 2020 T.e.m. 2019 Vanaf 2020
Huisvuil €/kg 0,25 0,28 0,25 0,28 0,25 0,28 0,25 0,28
GFT €/kg 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18
Huur/maand (part.)  €/maand 0,84 0,84 0,84 0,84 1,66 1,66 4,58 4,58
Huur/maand (KMO) €/maand - - 1,84 1,84 2,47 2,47 7,07 7,07
Aanbieding €/aanbieding 0,50 0,55 0,50 0,55 1,00 1,10 5,00 5,59

Wat verandert er vanaf 1 januari 2020?

Grijze container:

 • De verwerkingskost voor huisvuil stijgt met 0,03 euro naar 0,28 euro/kg.
 • De aanbiedingskost voor huisvuil stijgt van 0,50 euro naar 0,55 euro (standaardcontainer 120L).

Wat blijft er na 1 januari 2020 ongewijzigd?

 • De huurprijs voor de grijze en de groene container blijft ongewijzigd.
 • De verwerkingskost voor GFT blijft 0,18 euro/kg.
 • De prijs van de PMD-zak blijft 0,25 euro/zak.
 • Het tarief van de roze zak (zachte plastics) blijft 0,15 euro/zak.
 • Papier en karton kan u nog steeds gratis aanbieden.

De verrekening gebeurt automatisch via de DifTar-rekening. Registreer u op www.mijnecowerf.be voor een online overzicht van uw afvalrekening en nuttige info over geplande ophalingen en winterse weersomstandigheden.

Tot slot nog een aantal globale cijfers op jaarbasis:

 • Uitgaven voor de haal- en brengmethode (= recyclagepark): 700.000 euro
 • Ontvangsten van de inwoners: 430.000 euro
 • Aanvulling uit de algemene middelen van de stad: 270.000 euro
 • Rechtstreekse dekkingsgraad door de inwoners: 61,50%
 • Aanvulling uit de algemene middelen van de stad: 38,50%

De sociale correcties

De stad voorziet in 4 sociale correcties:

 1. voor kinderen tussen 0 en 3 jaar
 2. voor gezinnen met 3 of meer kinderen ouder dan 3 jaar
 3. voor inwoners met een medische aandoening (incontinentie, stomapatiënten, nierdialyse- en peritoneaaldialysepatiënten)
 4. voor onthaalouders per door Kind & Gezin erkende opvangplaats

Al deze correcties worden door de stad automatisch toegepast, via een tegoed op de DifTar-rekening, enkel voor de correctie omwille van medische redenen dient u een doktersattest aan de milieudienst te bezorgen.

In 2019 keerde de stad in totaal 12.177 euro uit aan sociale correcties.

Gepubliceerd op zaterdag 11 januari 2020 11.02 u.