Openingsuren & contact

Nieuwe besmetting van vogelgriep bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw

!!! O P H O K P L I C H T !!! Op 22 juni 2022 werd een nieuwe besmetting van hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 vastgesteld bij een vogelhandelaar in Zoutleeuw.

Rond deze besmetting worden een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km afgebakend.

  • Binnen de beschermingszone is het verplaatsen van en handel in pluimvee, vogels en eieren gereglementeerd. (rode cirkel)
  • Binnen de bewakingszone is het verplaatsen van en handel in pluimvee, vogels en eieren gereglementeerd. (blauwe cirkel)

De beschrijving van deze zones en de maatregelen die er van toepassing zijn, zijn hier terug te vinden.

Om verspreiding van het virus te beperken, is het van belang dat alle houders van pluimvee en vogels de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt opvolgen.

Maatregelen voor alle houders binnen de beschermings- en bewakingszone:

  1. Alle pluimvee, hobbypluimvee en vogels, uitgezonderd loopvogels, moeten worden opgehokt of op zodanige wijze worden afgeschermd dat contact met wilde vogels vermeden wordt.
  2. Het voederen en het drenken van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
  3. Het is verboden om pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels te drenken met water dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben, tenzij dat water werd behandeld om eventueel aanwezige virussen te inactiveren.
  4. Verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, vogels en broedeieren binnen de beschermingszone zijn verboden. Dit verbod geldt niet voor de doorvoer door de zone over de hoofdwegen zonder dat er gelost of halt gehouden wordt.
  5. Alle verzamelingen (bv. markten, beurzen, tentoonstellingen en prijskampen) van pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels zijn verboden.
  6. Ziektetekens van vogelgriep, een verhoogde sterfte of een aanzienlijke productiedaling bij pluimvee, hobbypluimvee of vogels moeten ogenblikkelijk aan de LCE worden gemeld (contactgegevens: https://www.favv-afsca.be/professionelen/
    contact/lce/).

Geheel aan maatregelen

Gepubliceerd op woensdag 22 juni 2022 16.55 u.