Openingsuren & contact

Geef es een pluim

"De maatschappij is verzuurd." Deze uitspraak hoor je steeds vaker opduiken.
Deze verzuring wordt zelfs wettelijk geregeld. Het decreet over het lokaal bestuur verplicht immers een gemeente en OCMW om bij reglement een onafhankelijk systeem van klachtenbehandeling te organiseren. En alsof dit nog niet genoeg is, moet de algemeen directeur deze 'verzuringsgraad' jaarlijks rapporteren aan de raad.

Om alle negativiteit die er vandaag de dag in de maatschappij heerst te counteren kan je vanaf nu hier op onze website, naast een melding over milieu, schade, sluikstorten, openbare veiligheid of iets anders … ook een positieve melding doen. 
Gepubliceerd op dinsdag 17 januari 2023 15.12 u.