Openingsuren & contact

Restauratie van het secco Het ‘Laatste Oordeel’

Bij het ontpleisteren van de Sint-Leonarduskerk ca. 1873 werden enkele secco’ s ontdekt, waaronder de 80 m2 meter grote muurschildering met het ‘Laatste Oordeel’, een frequent voorkomend onderwerp in de middeleeuwen.
Omdat de kerkelijke en de burgerlijke overheid het niet eens waren over de restauratie, mislukten de opeenvolgende restauratiepogingen. Grote namen uit de neogotische branche ontwikkelden verschillende visies: was het aangewezen de ontbrekende delen weer aan te vullen of niet? Deze discussie is nu 150 jaar na de blootlegging definitief achterhaald. Aanvullen op basis van eigen fantasie en inzicht is niet te verzoenen met de deontologie van de moderne restaurator.

Deze week startte de eerste fase van de restauratie van het secco o.l.v. specialisten van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Ze zal vermoedelijk eind 2023 gefinaliseerd worden. Hopelijk kan de tweede en laatste fase vrijwel onmiddellijk aansluiten in 2024.
De restauratie wordt financieel gedragen door de Vlaamse overheid, de stad Zoutleeuw, de kerkfabriek Sint-Leonardus en de vzw Vrienden van Zoutleeuw.

Op zondag 11 juni houdt conservator Ward Hendrickx een lezing in OC De Kring ter gelegenheid van de ledenvergadering van de vzw De Vrienden van Zoutleeuw. Tijdens deze lezing zal deze restauratie en die van het Sint-Catharinaretabel, die in 2022 werd afgerond, aan bod komen. Beide conservaties zullen trouwens met fotomateriaal rijk geïllustreerd worden.

Wanneer: zondag 11 juni 2023 om 11.00 u.
Waar: OC De Kring
Organisator: De Vrienden van Zoutleeuw vzw

Foto: Guido Coningx
Gepubliceerd op donderdag 4 mei 2023 8.55 u.