Openingsuren & contact

Problemen rond bermbeheer

Het Bermbesluit bepaalt dat bermen mogen gemaaid worden vanaf 15 juni en eventueel een tweede keer vanaf 15 september. Het bermmaaisel moet steeds opgeraapt en afgevoerd worden binnen de 10 dagen. Om veiligheidsredenen mag de rand van de weg vroeger gemaaid worden.
Overheden beheren de bermen zo veel mogelijk volgens de principes van het ecologisch bermbeheer.

In het verleden werd het maaien uitbesteed aan een externe firma.
De stad investeerde intussen in een tractor met een mechanisch aangedreven maaiarm, teneinde het bermbeheer in eigen beheer te doen.

We ondervinden evenwel problemen met de levering. Uiteraard zit de stad de firma op de hielen. In tussentijd moet de technische dienst zich behelpen met de (beperkte) middelen die zij hebben, vooral daar waar de (verkeers-) veiligheid het vereist.
Gepubliceerd op vrijdag 30 juni 2023 9.08 u.