Openingsuren & contact

RESTAURATIE VAN ‘HET LAATSTE OORDEEL’ (CA. 1490) VOLTOOID

Anderhalve eeuw na de ontdekking (1873) heeft een team van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, midden december de conservatie-restauratie van het grote secco met het ‘Laatste Oordeel’ gefinaliseerd.

Dit onder de deskundige leiding van mevrouw Shanna Caboz Cabeleira, hoofd van het atelier muurschilderingen bij het KIK. Nadat in 2012 een multidisciplinair team eveneens onder leiding van hogergenoemd instituut het vooronderzoek had afgerond werd bij de Vlaamse Overheid een dossier voor betoelaging van het project ingediend, dat reeds in 2013 werd goedgekeurd. Dan volgde een wachttijd van 10 jaar vooraleer op 2 mei 2023 de conservatie- restauratie kon opgestart worden. Voordeel van de lange wachttijd : ondertussen werden heel wat nieuwe materialen en technieken ontwikkeld.

Het project omvatte twee fases met o.a. fixatie, consolidatie, reiniging en in het eindstadium eventueel retouches, die mogelijk de leesbaarheid zouden kunnen vergroten. Omwille van het unieke karakter van dit secco, dat tot op heden vrijwel ongerept laatmiddeleeuws is gebleven, opteerde de Kerkfabriek Sint-Leonardus na deskundig advies terzake voor het opschorten van de bijkomende retouches.

Nu de steiger voor het secco werd verwijderd, wordt het spectaculaire resultaat van de conservatie-restauratie pas echt duidelijk en valt bovendien de leesbaarheid erg goed mee. Het prachtige kleurenpalet is tot nieuw leven gewekt en er zit aardig wat bladgoud op zorgvuldig geselecteerde plaatsen zoals de nimbus van de heiligen en jawel ook de schitterende oogjes van de duivels.

Wij zijn het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium zeer erkentelijk voor het hoogprofessionele karakter van deze conservatie-restauratie. Heel veel dank gaat uit naar alle betrokken partijen: de Vlaamse Overheid, de Kerkfabriek Sint-Leonardus, de stad Zoutleeuw en niet in het minst ook de vzw De Vrienden van Zoutleeuw, die via aanzienlijke privésponsoring dit kostbaar erfgoed voor de toekomst hebben veiliggesteld!

Kom het spectaculaire resultaat bewonderen op:

  • 6 januari 2024 van 17u-19u (tijdens de Stak-het-Oep)
  • Iedere eerste zondag van de maand in 2024 van 15u30-16u30 (gratis rondleiding)
  • In maart 2024 en oktober 2024 op zaterdag en zondag van 14u-17u
  • Tijdens het toeristisch seizoen vanaf 1 april van dinsdag tot zondag van 14u-17u (uitzonderlijk open op paasmaandag en pinkstermaandag van 14u-17u)

VAN HARTE WELKOM!

Ward Hendrickx
Conservator St.-Leonarduskerk
Secretaris vzw De Vrienden van Zoutleeuw

Gepubliceerd op vrijdag 29 december 2023 9.52 u.