Openingsuren & contact

Verkiezingen – 9 juni en 13 oktober 2024

Dit jaar stemmen we voor de Europese verkiezingen, de federale, de regionale én de lokale verkiezingen.

VERKIEZINGEN JUNI

Europese verkiezingen - 9 juni 2024 

Tijdens de Europese verkiezingen kiezen we wie ons mag vertegenwoordigen in het Europees Parlement.
Deze verkiezingen vinden om de 5 jaar plaats.
Jonge Belgen van 16-17 jaar hebben de hoedanigheid van kiezer en zullen op de kiezerslijst worden opgenomen zonder voorafgaande inschrijving.
De stemming is niet verplicht voor deze jonge Belgen. Er zal voor deze groep kiezers een specifiek model van de oproepingsbrief ter beschikking worden gesteld.

Federale verkiezingen - 9 juni 2024
Tijdens de federale verkiezingen kiezen we wie mag zetelen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Vanaf 18 jaar is er stemplicht.

Regionale verkiezingen - 9 juni 2024
Bij deze stemming kiezen we wie de bevolking vertegenwoordigt in de parlementen van de verschillende regio's in ons land:

Vlaams Parlement
Waals Parlement
Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Parlement van de Franstalige Gemeenschap
Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

Vanaf 18 jaar is er stemplicht.

Meer info vind je op de website van de FOD van Binnenlandse zaken.

LOKALE VERKIEZINGEN - OKTOBER

Op 13 oktober 2024 vinden de provinciale en de gemeentelijke verkiezingen plaats
Dan kiezen we wie zetelt in de provincieraad en gemeenteraad.

Er is geen opkomstplicht meer! Je hoeft dus niet meer te gaan stemmen.

Meer info vind je op de website van Vlaanderen kiest.

Aandachtspunten

De Europese, federale en regionale verkiezingen worden om de 5 jaar georganiseerd door de dienst Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.
De lokale verkiezingen worden om de 6 jaar georganiseerd door het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid.

Belgen (18+) die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente moeten zich niet inschrijven voor de verkiezingen. Zij worden automatisch op de kiezerslijst ingeschreven voor alle verkiezingen.

Val je in een andere categorie (Belgen in het buitenland, Europeanen en niet-Europeanen die verblijven in België), dan kan je in bepaalde gevallen ook deelnemen aan de verkiezingen. Op de websites van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en de Vlaamse overheid vind je daarover meer info over terug.

Gepubliceerd op vrijdag 23 februari 2024 10.30 u.