Openingsuren & contact

Sluikstoken

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen verboden.
Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten.
Dus: verbranden van snoeiafval is niet meer toegestaan!

De milieuwetgeving voorziet in hoofdstuk 6.11 van Titel II van het Vlarem wel enkele specifieke uitzonderingen. Op https://omgeving.vlaanderen.be/stook-slim van de Vlaamse overheid kan je nagaan in welke gevallen verbranding in open lucht nog toegelaten is. Met wat goede wil en fantasie verwerk je al je tuinafval ter plaatse. Zonder vuur, zonder rook en zonder zorgen!
Check daarvoor onze pagina over composteren.
Gepubliceerd op vrijdag 21 augustus 2020 8.45 u.