Openingsuren & contact

Kick-Off Fun2Go Duofiets ikv project 'Iedereen Mobiel'

Stad Zoutleeuw, Mobiel 21, VZW leader Hageland en de provincie Vlaams-Brabant investeren, samen met Europa in kader van plattelandsontwikkeling, in het project “iedereen mobiel”.

Het project beoogt de trage wegen (fiets- en wandelwegen) maximaal in te zetten voor de verplaatsing van zoveel mogelijke doelgroepen. Dit zowel voor toeristische als functionele doeleinden. We stellen vast dat er al heel wat inspanningen gedaan worden om deze trage wegen open te stellen , het is dan ook noodzakelijk om zoveel mogelijk doelgroepen te stimuleren om deze te gebruiken, door fietsvaardigheden bij te brengen.

Vergrijzing van de bevolking voedt de problematiek van vervoersarmoede en als gevolg hiervan neemt de vereenzaming toe.

De focus in dit pilootproject ligt op de vervoersarmoede, de sociale dimensie van fietsen in de woonzorgcentra en het gezondheidsaspect van fietsen. Naast het voorzien van fietsopleidingen zal de opgedane ervaring gebundeld en gepubliceerd worden, zodat ook andere instellingen hiervan gebruik kunnen maken.

Een duo-fiets is aangekocht voor het WZC de Vesten maar wordt ter beschikking gesteld aan de andere woonzorgcentra van Zoutleeuw.

De VZW Ter Bogaerde is eveneens partner in dit project en zal voor haar eigen inwoners ook een aangepaste fiets aankopen.

Gepubliceerd op vrijdag 21 mei 2021 9.03 u.