Openingsuren & contact

Wateroverlast juli 2021 niet erkend door Vlaamse Regering

Met verbazing stelt het stadsbestuur vast dat Zoutleeuw door de Vlaamse Regering niet erkend is voor de wateroverlast van 14 tot 16/07/2021.

Nochtans werd de ganse Getevallei overspoeld en werden Zoutleeuw en haar inwoners zwaar getroffen door overstromingen ten gevolge van de extreme regenval stroomopwaarts.

De erkenning door Vlaanderen gebeurt op basis van een aantal criteria zoals o.m. de hoeveelheid neerslag die er op het grondgebied viel in de genoemde periode. Deze criteria zijn wettelijk vastgelegd en worden beoordeeld door de Vlaamse Milieumaatschappij, het KMI en het Waterbouwkundig laboratorium.

Voor het stadsbestuur is deze beslissing onbegrijpelijk en ze legt zich niet neer bij het besluit.

Het bestuur vraagt dringend overleg met alle betrokken instanties om een aanvullende beslissing te bekomen voor de getroffen burgers en Zoutleeuw. Vooral omdat de beoordeling zich beperkt tot de genoemde criteria zonder rekening te houden met de omvang van de ramp in zijn totaliteit.

Gepubliceerd op donderdag 23 december 2021 10.48 u.